Galéria

Prorok Mojžiš

Prorok Mojžiš

3. december 2019

Prorok Mojžiš je zobrazený po kolená a v rukách drží zvitok s nápisom „Koho hľadáte“ (porov. Jn 1,38.45). Spodný odev má hnedý symbolizujúci zem, púšť, chudobu, poníženie a pokoru. Cez pravé plece má prehodený červený vrchný odev ako znak kráľovskej hodnosti, vodcovstva a mystického zápalu. Okolo hlavy má zlatý nimbus a nad ľavým plecom nápis s jeho menom.

Melchizedech Salemský

Melchizedech Salemský

1. november 2019

Melchizedech – predobraz Krista Tento Melchizedech, kráľ Salema, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel totiž v ústrety Abrahámovi, ktorý sa vracal z porážky kráľov, a požehnal ho. A Abrahám mu odovzdal desiatok zo všetkého. Jeho meno sa prekladá najprv ako kráľ spravodlivosti, ale potom aj kráľ Salema, čo znamená kráľ Pokoja. Je bez otca, bez matky, bez rodokmeňa, ani jeho dni nemajú začiatku, ani jeho život nemá konca. A tak pripodobnený Božiemu Synovi zostáva kňazom naveky.