Galéria

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

28. júl 2019

Sviatok: 15. august Modlitebná tradícia: každodenná modlitba pred ikonou Zosnutie Presvätej Bohorodičky posilňuje vieru a umenšuje strach z fyzickej smrti. Pred ikonou veriaci prosia o odpustenie svojich hriechov, aby boli hodní vstúpiť do Pánovho kráľovstva. Pravidelné modlitby pomáhajú nielen uzdravovať dušu, ale aj telo od rôznych chorôb. Modlitby pred ikonou pomáhajú aj v príprave na spoveď.

Starozákonná Trojica

Starozákonná Trojica

3. júl 2019

Ikona patrí k obrazom Najsvätejšej Trojice v podobe troch anjelov pri stole. (porov. Gn 18,1 - 15) Podľa tradičnej interpretácie v podobe troch anjelov sa Abrahámovi dostalo zjavenie jedného Boha v troch osobách. Sv. Gregorios Palamas povedal: „Abrahám videl fyzickými očami anjelov a hovoril so Spasiteľom, ale duchovným zrakom videl Najsvätejšiu jednopodstatnú Trojicu.“ Takáto interpretácia bola základom symbolickej ikonografie Najsvätejšej Trojice (v podobe Abrahámovej pohostinnosti), ktorá začína v byzantskom a ruskom umení na konci 14. storočia.