Galéria

Simeon Stylita

Simeon Stylita

4. september 2018

Simeon Veľký sa narodil okolo 390 v Sisán (Sis) v krajine Nikepol v dnešnej Islahiye v Turecku pri hraniciach so Sýriou. Bol pastierom oviec a často rozmýšľal nad slovami evanjelia „Blahoslavení plačúci a čistého srdca“.

Premenenie na hore Tábor

Premenenie na hore Tábor

4. august 2018

Veľká, zachovalá, pekne vypracovaná ikona zobrazuje udalosť Premenenia Pána na hore Tábor (Mt 17, 1-8; Lk 9, 28-36). Keď ikonopisec zobrazoval toto tajomstvo musel sám zažiť schopnosť vidieť svet očami viery, pohľadom osvieteným Božou milosťou v duchovnej kontemplácii.