Galéria

Anjel Strážny

Anjel Strážny

9. apríl 2019

Ikona: Anjel strážny, Centrálne Rusko, Palech; okolo 1800; 35,2x30,5 cm Sviatok ikony: celoročne; 2. októbra sa v Katolíckej cirkvi slávi ako sviatok svätých anjelov strážnych; vo východných cirkvách 8. novembra Modlitebná tradícia: Ku svojmu Anjelovi strážcovi sa modlíme v každom okamžiku života, keď sa cítime ohrození zvonka, ale aj od nás samých, od našich žiadostivostí a od pokušení Zlého.

Praotec JÓB Spravodlivý

Praotec JÓB Spravodlivý

1. marec 2019

Ikona „Praotec JÓB Spravodlivý“ je sprítomnením hlavnej postavy biblického príbehu o spravodlivom mužovi. V centre ikony je tvár muža v zlatom nimbe s bohato zdobenou korunou na hlave, symbolom kráľovskej dôstojnosti, vznešenosti a víťazstva nad zlom a smrťou. Koruna položená na hlave naznačuje slávu, poctu a radosť. Perly a drahokamy sú znakom plnosti moci a múdrosti. Boh Jóba vyznamenáva za vernosť a pravdivý postoj. Dáva mu podiel na svojej dokonalosti a svätosti. Zlatý nimbus predstavuje Božie svetlo a jas Jeho slávy.