Galéria

Prorok Eliáš

Prorok Eliáš

20. júl 2018

V kresťanstve sa Eliáš stal vzorom bojovníka proti bezbožnosti a predchodcom kresťanského mníšstva a askézy. V ľudovej zbožnosti ho považovali za divotvorcu a pomocníka v naliehavých záležitostiach, najmä pri zlom počasí.

Ikona svätého Jána Krstiteľa

Ikona svätého Jána Krstiteľa

11. jún 2018

Ikona zobrazuje v symboloch život a poslanie Jána Krstiteľa, Pánovho Predchodcu,  a sv. Ján Krstiteľ je na nej vyobrazený ako Anjel púšte.