Galéria

40 mučeníkov zo Sebaste

40 mučeníkov zo Sebaste

14. marec 2018

Udalosť sa stala v roku 320, počas krutej zimy, keď cisár nariadil obetovať modlám. Vtedy štyridsiati kresťanskí vojaci Legio XII Fulminata, vystúpili spomedzi ostatných a odmietli splniť cisárov príkaz. Veliteľ sa pokúsil ich prehovárať, všeličo im sľuboval, avšak ostali pevní vo svojej viere v Krista.

Cyril a Metod

Cyril a Metod

9. február 2018

Na Slovensku je rozšírená úcta k dvom byzantským Grékom svätým bratom Cyrilovi a Metodovi. 85 kostolov je zasvätených vierozvestcom.