Galéria

Praotec ABRAHÁM

Praotec ABRAHÁM

10. január 2018

Abrahám žil okolo r. 1800 pr. Kr. Pôvodne sa volal Abram, „otec je vznešený“. Neskôr mu Boh mení meno na Abrahám, „otec mnohých národov.“ Praotec vyvoleného národa, má výsadné miesto v dejinách spásy.

Svätý Mikuláš Divotvorca

Svätý Mikuláš Divotvorca

4. december 2017

Skutky sv. Mikuláša sved?ia o tom, že povýšil súcitnú a milosrdnú lásku nad zákonícky postoj k blížnemu. Staral sa o núdznych, biednych, chorých a nespravodlivo odsúdených.