Galéria

Čo je ikona?

Čo je ikona?

10. september 2018

Slovo ikona pochádza z gréckeho výrazu εικων [eikón] a znamená obraz. Ikona – svätý obraz, sprítomňuje osobu alebo udalosť (sviatok), ktorá je na nej vyobrazená. Viditeľným spôsobom zjavuje neviditeľný svet, neviditeľnú nebeskú realitu. Je zjavením a sprítomnením Kristovho kráľovstva.

Simeon Stylita

Simeon Stylita

4. september 2018

Simeon Veľký sa narodil okolo 390 v Sisán (Sis) v krajine Nikepol v dnešnej Islahiye v Turecku pri hraniciach so Sýriou. Bol pastierom oviec a často rozmýšľal nad slovami evanjelia „Blahoslavení plačúci a čistého srdca“.