Galéria

Ikona Svätej rodina

Ikona Svätej rodina

2. december 2020

Nejednoznačný ráz obrazu by azda mohol vyvolávať v náhodnom pozorovateľovi pochybnosti o jeho umeleckej a duchovnej hodnote. Tu je však potrebné vziať do úvahy jedinečnosť daného diela. Ak sa divák pozorne zahľadí na postavy, môže v ich pózach a výrazoch postupne odkrývať hlboké posolstvo.

Ikona Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi

Ikona Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi

2. november 2020

Kompozícia ikony sa vyznačuje pôsobivou symetriou a harmóniou. Rozdielnosť odevov, tvárí či póz jednotlivých postáv sa dopĺňa v udivujúcej vzájomnej súhre, čím vyjadruje ich dokonalú jednomyseľnosť, lásku i poslušnosť. Podriadenosť nižších hodností voči vyšším a všetkých spolu voči Najsvätejšej Trojici.