Galéria

Svätý Mikuláš Divotvorca

Svätý Mikuláš Divotvorca

4. december 2017

Skutky sv. Mikuláša sved?ia o tom, že povýšil súcitnú a milosrdnú lásku nad zákonícky postoj k blížnemu. Staral sa o núdznych, biednych, chorých a nespravodlivo odsúdených.

Svätý Matúš, apoštol a evanjelista

Svätý Matúš, apoštol a evanjelista

6. november 2017

Ikona pochádza zo 19. storo?ia z Ruska a je starostlivo a precízne vypracovaná v uznávanej ikonopiseckej dedinke Palech.