Galéria

Ruská ikona, 19. storočie

Ruská ikona, 19. storočie

10. apríl 2017

Do centra ikony je vložený pravoslávny kovový Kríž s modrým emailovým pozadím, ktorý je sám o sebe tiež ikonou. Je to ikona v tvare kríža. V dolnej časti ikony je štvordielny kovový prenosný oltár - skladen, na ktorom je znázornených 12 hlavných sviatkov v pravoslávnej cirkvi a udalosti spásy.

Zvestovanie

Zvestovanie

13. marec 2017

Zvestovanie sa podrobne opisuje v Lukášovom evanjeliu. Na treťom všeobecnom koncile (r.341 Efez) bolo vyhlásené, že Mária je Bohorodička. Modlitba „Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička...“ je po modlitbe „Otčenáš,...“ najstaršou známou modlitbou.