Galéria

Panna Mária Nežnosť alebo Radosť všetkých radostí

Panna Mária Nežnosť alebo Radosť všetkých radostí

2. január 2017

Modlitebná tradícia: ikona je známa pre početné prípady vyliečenia od telesných chorôb. Modlia sa pred ňou mladé devy s prosbou o pomoc pri zachovaní cudnosti, zbožnosti a dobrej morálky. Prosia pred ňou v nádeji, že sa stretnú s dobrým mužom a založia úspešné manželstvo, že budú mať požehnaný a šťastný rodinný život.

Ikona štyroch narodení

Ikona štyroch narodení

12. december 2016

Ikona štyroch narodení pochádza z Ruska z 19. storočia. Je napísaná na zlatom podklade veľmi jemne a starostlivo, čo svedčí o veľkej zručnosti ikonopisca.