Galéria

Bohorodička – ikona plná Boha

Bohorodička – ikona plná Boha

8. september 2020

Ku príležitosti otvorenia novej výstavy IKON napísal dekan otec Emil Turiak príhovor, ktorý uvádzame v plnom znení.

Ikona Svätej Nadi

Ikona Svätej Nadi

5. september 2020

Na ikone je stvárnená sv. Naďa (z rus. Nadežda „Hадежда“), čiže „Nádej“. Kresťania východného obradu ju poznajú najmä z vyobrazení, kde sa nachádza spolu s dvomi sestrami – Vierou, Ľubou (Láskou) a matkou Sofiou, ktorá ovdovela skôr, než jej dcéry stihli dospieť. Všetky štyri žili a strádali v Ríme za vlády cisára Hadriána, počas krutého prenasledovania kresťanov (v rokoch 117-138 po Kr).