Galéria

Narodenie Presvätej Bohorodičky

Narodenie Presvätej Bohorodičky

8. september 2019

Výjav stretnutia Joachima a Anny sa v kresťanskom umení od 10. storočia, ale jeho písomné pramene sú oveľa staršie. Jakubovo protoevanjelium pochádza z 2. storočia a bohoslužba k sviatku, ktorú napísal svätý Andrej Krétsky (4. júl) je z 8. storočia. Sviatok oficiálne vstupuje do liturgického kalendára až v roku 1166 na základe cisárskeho dekrétu ako šestiričný (malý) sviatok. Nevjanské ikony vznikali na Urale, v malých staroobradčeských dielňach od roku 1734 do roku 1919, potajme až do 50. rokov 20. storočia.

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

28. júl 2019

Sviatok: 15. august Modlitebná tradícia: každodenná modlitba pred ikonou Zosnutie Presvätej Bohorodičky posilňuje vieru a umenšuje strach z fyzickej smrti. Pred ikonou veriaci prosia o odpustenie svojich hriechov, aby boli hodní vstúpiť do Pánovho kráľovstva. Pravidelné modlitby pomáhajú nielen uzdravovať dušu, ale aj telo od rôznych chorôb. Modlitby pred ikonou pomáhajú aj v príprave na spoveď.