Galéria

Ikona Vstup Pána do Jeruzalema

Ikona Vstup Pána do Jeruzalema

2. apríl 2020

Svedectvá o tomto sviatku siahajú do 3. storočia, odkedy sa zachovala homília Kvetnej nedele od biskupa Metoda Patarského († 300). Slávenie toho sviatku sa začalo najprv v Jeruzaleme a zakrátko sa rozšírilo do celej Východnej cirkvi a neskôr v 6. až 7. storočí aj do západnej (latinskej) Cirkvi.

Ikony Sofia – Múdrosť Božia

Ikony Sofia – Múdrosť Božia

8. marec 2020

U cirkevných otcov nenájdeme zhodu v názoroch týkajúcich sa ikony Múdrosti. Niektorí z nich, vrátane sv. Augustína a sv. Ambróza, považujú za ústrednú postavu tohto obrazu Ježiša Krista. Podľa svätého Ignáca je však ústrednou postavou ikony Bohorodička. S vierou môžeme povedať, že ikona Božej Múdrosti je obrazom duchovného tajomstva.