Galéria

Starozákonná Trojica

Starozákonná Trojica

3. júl 2019

Ikona patrí k obrazom Najsvätejšej Trojice v podobe troch anjelov pri stole. (porov. Gn 18,1 - 15) Podľa tradičnej interpretácie v podobe troch anjelov sa Abrahámovi dostalo zjavenie jedného Boha v troch osobách. Sv. Gregorios Palamas povedal: „Abrahám videl fyzickými očami anjelov a hovoril so Spasiteľom, ale duchovným zrakom videl Najsvätejšiu jednopodstatnú Trojicu.“ Takáto interpretácia bola základom symbolickej ikonografie Najsvätejšej Trojice (v podobe Abrahámovej pohostinnosti), ktorá začína v byzantskom a ruskom umení na konci 14. storočia.

Videnie sv. Jána Klimaka

Videnie sv. Jána Klimaka

3. jún 2019

Sviatok ikony: 30. marec (deň sviatku sv. Jána Lestvičníka); vo východných cirkvách sa pripomína aj 4. nedeľu Veľkého pôstu. Vtedy sa v byzantských monastieroch číta jeho Rebrík do Raja. Modlitebná tradícia: veriaci pred ikonou rozjímajú o možnostiach svojho rastu k mravnej dokonalosti a stanovujú si ciele duchovného postupu.