Galéria

Ikona PROROK JONÁŠ

Ikona PROROK JONÁŠ

6. január 2020

Jonáš je zobrazený v životnej veľkosti vo veku, kedy už pochopil, že Pán je vládcom nad jeho životom. Láskyplná tvár a milostivé gesto žehnania naznačujú životnú múdrosť podporenú skúsenosťou života s Bohom.

Svätý Prvomučeník Štefan Arcidiakon

Svätý Prvomučeník Štefan Arcidiakon

3. december 2019

Na ikone je sprítomnený Svätý Štefan v celej postave. Je oblečený v krásnej červenej dalmatike so zlatým lemovaním bohato zdobeným perlami. Červená farba symbolizuje mučenícku smrť a perly duchovnú krásu, čistotu a dokonalosť. Jeho tvár v zlatom nimbe, lemovaná polodlhými hnedými vlasmi, pripomína tváre Pánových anjelov. V ľavej ruke drží skrinku so svätými darmi a v pravej ruke incenzuje kadidlom. Cez ľavé plece má prehodenú bielu diakonskú štólu s červenými krížami. Spodný zelený odev je symbolom duchovnej moci, ktorá ho sprevádzala.