Galéria

Z teba sa raduje

Z teba sa raduje

4. máj 2019

In the centre of the icon is the Mother of God with the child Christ. She is sitting on the throne surrounded by a dark blue round nimbus with cherubs and seraphs.

Anjel Strážny

Anjel Strážny

9. apríl 2019

Ikona: Anjel strážny, Centrálne Rusko, Palech; okolo 1800; 35,2x30,5 cm Sviatok ikony: celoročne; 2. októbra sa v Katolíckej cirkvi slávi ako sviatok svätých anjelov strážnych; vo východných cirkvách 8. novembra Modlitebná tradícia: Ku svojmu Anjelovi strážcovi sa modlíme v každom okamžiku života, keď sa cítime ohrození zvonka, ale aj od nás samých, od našich žiadostivostí a od pokušení Zlého.