Galéria Anjel Strážny

9. apríl 2019

Námet ikony sa viaže k slovám z knihy Exodus: „Hľa, ja pošlem pred tebou svojho anjela, aby ťa ochraňoval na ceste a doviedol ťa na miesto, ktoré som ti pripravil.“ (Ex 23, 20)  Anjeli sa spomínajú aj v žalmoch: „lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa budú nosiť, aby si si neuderil nohu o kameň.“ (Ž 91,11-12)

POPIS IKONY

V centre ikony je na zlatom pozadí, sprítomňujúcom Božiu slávu, zobrazená celá postava anjela stojaceho na oblaku. Má zlaté krídla a zlatý nimbus okolo hlavy. Oblečený je do svetlomodrého spodného rúcha (chitón) s nádychom svetlozelenej, a ktoré je vyzdobené širokým zlatým lemovaním. Sú to symboly nebeského kráľovstva a duchovného sveta. Cez plecia má prehodený biely vrchný odev (himation), znak čistoty, jednoduchosti. Biela je farba duchovných bytostí. V pravej ruke drží trojramenný kríž a v ľavej ohnivý meč. Vo vlasoch má bielu stužku, symbol okamžitej a bezvýhradnej poslušnosti a na nohách má obuté červené črievice, znak ohnivej Božej stopy. Nad jeho hlavou sedí na oblakoch žehnajúci Boží Syn Ježiš Kristus v červenozlatej žiare orámovanej zelenou sférou s dvomi anjelmi – šesťkrídlymi serafínmi. Jeho spodné rúcho je žiarivo červené. Je to farba Kráľa neba a zeme a symbolizuje Jeho božskú prirodzenosť. Vrchný odev je tmavomodrý s bohatým assistom - zlatým šrafovaným zdobením, čo je znakom Jeho ľudskej prirodzenosti. Po stranách ikony sú štyri výjavy. Vpravo zo života spravodlivého človeka, ktorý sa modlí a číta Sväté písmo pred ikonou Spasiteľa a nad jeho hostinou a životom bdie Anjel strážny s radostne roztiahnutými krídlami. Vľavo sú scény zo života hriešnika, ktorý zomiera sám a jeho Anjel strážny drží ohnivý meč a je smutný, čo naznačujú spustené krídla, pretože hriešnik nepozval do svojho života Stvoriteľa a nad jeho hostinou bdie Satan, čierny anjel. Celé zobrazenie umocňujú dve malé postavy anjelov prinášajúcich Kristovi výpočet zo života človeka. Anjel strážny spravodlivého nesie na liste zoznam dobrých skutkov a Anjel hriešnika plače a v rukách drží šatku, do ktorej si utiera slzy.

Modlitba napísaná pod nohami anjela:

Ó, môj svätý Anjel, poslaný pozorovať moju úbohú dušu a môj biedny život! Neopúšťaj ma, hriešnika, a neodstupuj odo mňa pre moju hriešnosť. Nedovoľ, aby zlý démon ovládol moju dušu a moje telo. Posilňuj moju slabú a hriešnu dušu a naveď ma na cestu spásy. Ó, svätý anjel Boží, strážca a patrón biednej mojej duše a tela, prosím ťa, odpusť mi všetko, čím som ťa urazil po všetky dni môjho života, a všetko, čím som zhrešil proti tebe minulej noci a chráň ma v dnešný deň. Zachráň ma pred každým pokušením nepriateľa, aby som nehneval Boha žiadnym hriechom. Modli sa za mňa k Pánovi, aby mi odpustil hriechy, posilnil vo mne bázeň pre Ním a uznal ma, nehodného, hodným Jeho milosrdenstva. Amen.

DUCHOVNÝ ODKAZ

Ježiš povedal: „Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 18,10)

Jedno z prvých svedectiev o úcte k anjelovi strážnemu sa nám zachovalo od sv. Bazila: „Pri každom veriacom stojí anjel, ktorý ho vedie životom ako vychovávateľ a pastier.“