Galéria Cyril a Metod

9. február 2018

Sviatok je 5. júla.

Na ikone sú zobrazené celé postavy svätých Cyrila a Metoda. Nad ?avým svätcom je napísané: „Sv.Methodij,epis.Moravs.“ – Svjatyj Methodij, jepiskop Moravskij /Sv. Metod, biskup Moravský/. Je oble?ený v biskupskom odeve východného rítu. Pravou rukou žehná, v ?avej drží zvitok so za?iatkom Evanjelia pod?a Jána: „Na po?iatku bolo Slovo i Slovo bolo u Boha i Boh bol Slovo“. Z tváre vidno, že bol už staršieho veku, ale plný sily a odhodlania plni? Božie poslanie.

Nad pravým svätcom je napísané: „Sv.Kyrill, epis.Moravs.“ – Svjatyj Kyril, jepiskop Moravskij  /Sv. Cyril, biskup Moravský – pri sv. Cyrilovi je to ?udné, lebo sa vedú polemiky ?i on bol alebo nebol biskup./ Na tejto ikone nie je oble?ený ako biskup, ale ako mních. Dvoma rukami drží zvitok, na ktorom je citát z biblie: „Po?iatok múdrosti je Báze? pred Pánom“ (Sir 1,16) a abeceda – Cyrilika, cyrilické písmo, ktoré vymysleli svätí bratia. Z tváre svätého Cyrila je možno ?íta? obavy o budúcnos? ?udu, ktorému priniesli vieru a písmo.

Text dole: „Jako apostolom jedinonravniji i slovenskich stran u?itelije, Kyrille i Methodije bohumudriji, Vladyku vsich molite, vsja jazyki slovenskija utverditi v pravoslaviji i jedinomysliji, umiriti mir i spasti dušy naša. („Ako apoštolom rovní a slovanských krajín u?itelia, bohomúdri Cyril a Metod, modlite sa k Vládcovi všetkých, aby všetky slovanské národy utvrdil v Pravosláví a jednomyse?nosti, zmieril svet a spasil naše duše") - je to tzv. tropár (hlavná oslavná bohoslužobná piese?) týchto svätých.

 

Na Slovensku je rozšírená úcta k dvom byzantským Grékom svätým bratom Cyrilovi a Metodovi. 85 kostolov je zasvätených vierozvestcom. Ako jediný slovanský národ spomíname svätcov v preambule Ústavy SR a máme prikázaný sviatok i štátny sviatok 5. júla. Tento de? sa oslavuje ako pripomenutie symbolického výro?ia príchodu slovanských vierozvestcov  na Ve?kú Moravu v roku 863. Bolo im u nás postavených množstvo pamätníkov, sôch, sú pod?a nich pomenované rôzne inštitúcie vrátane dvoch univerzít v Trnave a Nitre. Ich podobizne sú na dvojeurovej minci, vyrazenej v Kremnickej mincovni. Svätí Cyril a Metod sú patrónmi Európy.