Galéria Ikona Matka Božia Mliekom Kŕmiaca

6. január 2020

POPIS IKONY

Najstaršie ikony s názvom Matka Božia Kojaca pochádzajú zo 6. storočia a teraz sa nachádzajú na Hore Sinaj v Kláštore Svätej Kataríny a v Chilandarskom kláštore na Svätej Hore Atos. Na Athos ju spolu s ikonou Trojručnice priniesol Svätý Sáva Srbský v 13. storočí a pôvodne bola vlastníctvom mníšského rádu blízko Jeruzalema. Novšie ikony možno uvidieť v moskovskom kremli v Chráme zvestovania Pána a Oružennoj palate. Taktiež v odesskom Sväto-Uspenskom mužskom monastieri. V Grécku sa nachádza v mužskom kláštore blízko mesta Megara.

Ide o zriedkavý typ ikony, pretože má veľmi intímny a zároveň hlboko teologický charakter. Veľmi jemne a konkrétne predstavuje zmysel vtelenia a obidve prirodzenosti Božieho Syna. On sa stal človekom, vzal si telo z Prečistej Panny a nechal sa ňou nadájať ako každé ľudské dieťa a cez jej prsia sa stretáva s celým ľudstvom.

Naša ikona pochádza z Ruska z roku 1817 a pôvodne mala oklad. Je na nej zosobnená sediaca Matka Božia. Na ľavom predlaktí drží Božie dieťa a sýti ho materským mliekom. Pravou rukou nežne hladká jeho nožičku. Hlavu má jemne naklonenú k dieťatku. Toto gesto odkrýva materinské srdce absolútne oddané a odhodlané chrániť bezbranné dieťa a starať sa oň. Ono sa obomi rúčkami drží jej prsníka a spokojne a uvoľnene odpočíva v matkinom náručí. Boží Syn má okolo hlavy krížový nimbus s písmenami gréckej abecedy omega, omikron, ní, ktoré sú označením starozákonného Božieho mena „Som, ktorý som.“ Jeho tvár je v gréckom vyobrazení Krista Emanuela, čo v preklade znamená

 „Boh s nami.“ Nad nimbom sú inicály novozákonného Božieho mena Isus Christos IC XC. Spodný odev chlapčeka je purpurovej farby a vrchný je červený pozlátený. Sú to farby Božej slávy, Jeho jasu aj farby pozemských mocnárov a kráľov. Symbolizujú vznešený pôvod dieťaťa. Taktiež odev Presvätej Bohorodičky potvrdzuje Božský majestát. Je odetá v purpurovom rúchu bohato riasenom a pozlátenom ako symbolom jej hlbokého duchovného života a prežívania vzťahu s Otcom a Duchom Svätým. Spodný odev doplňuje krásu Prečistej Panny. Je modrý, husto vyšívaný hviezdičkami a lemovaný purpurovým pásom a perlami. Sú to symboly duchovného sveta, nevinnosti , múdrosti, duchovnej krásy a dokonalosti. Ružovo-červená pokrývka hlavy je po celom okraji ozdobená perlami a ornamentami. Ružová farba v ikonografii predstavuje radosť. Na tejto ikone predstavuje nielen radosť matky, ale aj radosť celého ľudstva. Presvätá Bohorodička pohľadom upretým k nám pozýva každého prežívať radosť spásy, radosť Božieho dieťaťa, radosť z jej materinskej starostlivosti.

K symbolom Presvätej Bohorodičky patria aj tri hviezdičky potvrdzujúce jej panenstvo. Dve sú na pleciach a jedna na hlave. Názov ikony „Blažennoje črevo“ (Blažené lono) na ľavej strane sa viaže k textu Evanjelia svätého Lukáša: „Ako to hovoril, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval."“ (Lk 11, 27)

DUCHOVNÝ ODKAZ

Vidím Ťa na svätej ikone na rukách držiacu a mliekom kŕmiacu Syna Tvojho a Boha nášho Pána Isusa Christa. Aj keď si Ho porodila bez bolesti, poznáš starosti matiek a vidíš bolesti synov a dcér. S vďakou prichádzame k uzdravujúcemu Tvojmu obrazu, pokorne Ťa prosíme, Všetkých milujúca Vládkyňa, nás hriešnych odsúdených v bolestiach rodiť a v starostiach vychovávať naše deti, milostivo posilni a v ťažkostiach ochráň. Zachráň naše deti a matky od ťažkých chorôb a trápení. Daruj im zdravie a silu, aby deti v zdraví rástli a ich matky nech sú naplnené radosťou a potešením, keď teraz Tvojím prostredníctvom z ich úst Pán zvestuje svoju slávu. Ó, Matka Božieho Syna, zmiluj sa nad nami hriešnymi a chorými matkami našich synov, bolesti, ktoré nás postihujú skoro uzdrav, starosti a ťažkosti, ktoré prichádzajú utíš, neprehliadni slzy a vzdychy Tvojich služobníkov. Vypočuj nás v čase ťažkostí prichádzajúcich k Tvojej ikone, v čase radosti a uzdravenia prijmi od nás ďakovnú pochvalu nášho srdca. Vznes našu modlitbu k prestolu Tvojho syna a nášho Boha, nech je milosrdný k našim hriechom a chorobám, svoju milosť nech prejaví vzývajúcim Jeho meno. Nech my a naše deti preslávime Teba, Milostivú Zástankyňu, a stálu nádej nášho rodu na veky vekov. Amiň.