Galéria Ikona Otcovstvo

4. júl 2017

Ikona Otcovstvo, lat. Paternitas, alebo aj novozákonná Trojica pochádza z Ruska zo 17. storočia. Predobrazom ikony je Najsvätejšia Trojica vo svojom tajomstve. Nie je zobrazením Svätej Trojice, ale jej vnútorného života, vzťahu Milujúceho, Milovaného a Lásky. Je to ikona vzťahu Boha Otca, Syna a Ducha Svätého.

 

Prvá a najzrejmejšia vec, ktorá preniká z ikony je žehnajúci Otec sediaci na masívnom tróne na dvoch poduškách červenej a modrej farby, symbolov božskej a ľudskej podstaty. Zlatý osemcípový nimbus znamená večnosť. Jeho tvár je plná energie. Po stranách zľava doprava je nápis „Pán zástupov“. V lone Otca sedí Syn so zvitkom Písma v ľavej ruke, ako “Vtelené Slovo“. Pravou rukou spolu s Otcom žehná stvorenstvu. Štóla na pravom pleci Boha Otca a Boha Syna podčiarkuje žehnanie v kňazskej moci. Syn je zobrazený ako Emanuel, Spasiteľ, v modrom kruhu, čo naznačuje Jeho vykupiteľské poslanie prísť na svet a spasiť človeka. Nad obomi plecami sú iniciály Jeho mena IC XC. Jeho spodný odev je červený a vrchné rúcho zlaté, čo sú farby vyjadrujúce Jeho božstvo. Nad hlavou Syna je biela holubica v červenom kruhu, ktorý sa dotýka Obidvoch, a tak vizuálne ukazuje na jednotu troch Osôb v jednom Bohu. Žiarivo sa skvejúce biele rúcho Otca symbolizuje duchovnosť tak isto, ako operadlo trónu a podnožka. Trón Otca je prežiarený Jeho svetlom, čo je vpísané do kresby dreva v  pravidelne sa opakujúcich kotúčoch svetelných lúčov. Postoj Otca naznačuje gesto vykročenia k človeku. On prvý prichádza a prvý s nami nadväzuje vzťah. Dva polkruhovité výrezy na tróne pripomínajú dve kamenné dosky Božích prikázaní. Vedľa Otca je ešte voľné miesto, o ktorom Syn povedal „v dome môjho Otca je mnoho príbytkov“. Ikona komunikuje otcovskú nežnosť a materinskú starostlivosť, bezpečie a istotu. Vťahuje do Božej harmónie a pokoja. Tajomstvo Najsvätejšej Trojice je ústredným tajomstvom kresťanskej viery a kresťanského života. Je to tajomstvo Boha, aký je sám v sebe. KKC234