Galéria Ikona POKROV - Panna ochranného plášťa

29. september 2016

V kompozícii ikony Bohorodička, odetá tradične do maforiónu, stojí na malom obláčiku, ktorý sa vznáša nad zástupom veriacich. Obe ruky má vystreté v modlitbovom geste, zobrazujúcom jej ustavičný príhovor. Bohorodička má závoj prevesený cez ruky. Sprievod svätých, sprevádzajúcich Kráľovnú nebies tvorí skupina apoštolov a skupina prorokov na čele s Jánom Predchodcom. Sv. Ján drží v ruke zvitok s nápisom: “Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ /Mt 3,2/. 


V dolnej časti ikony je zvýraznená postava sv. Romana Sladkopevca, ktorý žil v 6.stor. Bol chórovým spevákom, veľmi zaznávaným od priateľov. Od Bohorodičky dostal dar hymnografie. Jeho nový hymnus zapôsobil na patriarchu i cisára a bol ustanovený za dirigenta chrámového zboru pri chráme sv. Sofie. Scéna zo života sv. Romana /aj keď je chronologicky vzdialená/ našla miesto v kompozícii ikony, lebo sa kryje so sviatkom Ochrany presvätej Bohorodičky.

Na pozadí ikony Pokrov  je zobrazený Blachernský chrám v Konštantínopole. Celá ikona je obsahovo veľmi plná. Množstvo symbolov a ich vzájomné prepojenie vťahuje diváka do hlbín tajomstiev nadprirodzeného života a zacieľuje na Absolútno. V ikone  sviatku Ochrany presvätej Bohorodičky možno naplno cítiť jej obrovskú lásku k ľudstvu v neustálych príhovoroch u svojho Syna.

Tri, chronologicky rozdielne prvky – spomínané videnie sv.Andreja, Blachernský zvyčajný div, Sv. Roman Sladkopevec – spája myšlienka, ktorá vyjadruje: ochrana Božej Matky. Zobrazuje ju relikvia plášťa Panny. Počnúc  efezským  snemom /431/ Cirkev neustále  ohlasuje úzky vzťah medzi Máriiným božským materstvom  a jej úlohou pomocníčky, Matky kresťanov. Námet Pokrovu sa teda zakladá na dlhej kresťanskej tradícii.

Prijmite pozvanie a príďte si pozrieť ikonu Pokrov, ktorá je počas celého mesiaca Október vystavená v galérii IKONY, v budove spoločnosti HOUR, ulica M.R.Štefánika 33 v Žiline. Vstup je voľný. Komentované prehliadky zabezpečované dobrovoľníkmi sú prístupné od utorka do piatka od 13,00 do 17,00, alebo na základe telefonického dohovoru aj v inom čase (kontakt: 0905275948). Prednáška o ikone Pokrov bude v stredu 12. októbra o 16,30 v galérii IKONY.