Galéria Ikona PROROK JONÁŠ

6. január 2020

Popis ikony

Jonáš je zobrazený v životnej veľkosti vo veku, kedy už pochopil, že Pán je vládcom nad jeho životom. Láskyplná tvár a milostivé gesto žehnania naznačujú životnú múdrosť podporenú skúsenosťou života s Bohom. Doširoka otvorené a pokojné oči akoby pozývali k niečomu doposiaľ netušenému, ku vzťahu s Pánom zástupov, ktorý sa zľutúva. Múdrosť symbolizuje aj biela hustá brada a vysoké čelo. Má červený spodný odev, ktorý u prorokov znamená oheň Božieho Ducha. Na ňom má prehodený hnedý plášť, symbol zeme, chudoby a pominuteľnosti. Dramatické záhyby na jeho oblečení vyjadrujú duchovné zážitky s Pánom. Prorok Jonáš je nástupca proroka Elizea, ktorý bol žiakom proroka Eliáša. Podľa tradície bola Jonášova matka vdova z pohanského mesta Sarepta, ku ktorej počas hladomoru na Božie vedenie prišiel prorok Eliáš. Text na zvitku znamená: „Jonáš hovorí slovo Božie Ninivčanom.“

Duchovný odkaz

Jonáš vystupuje ako autentický prorok, ktorého Boh posiela na východ do Ninive k nenávideným utláčateľom vyvoleného ľudu. Pozná Božiu dobrotu a predvída, že ak Ninivčania budú robiť pokánie, uniknú Božiemu trestu. Myšlienka, že nepriatelia jeho národa by sa mohli stať predmetom Božieho milosrdenstva, ženie ho k nerozvážnemu činu, k úteku na západ. Ako protiklad prorokovej úzkoprsej viery je postoj pohanských námorníkov počas hroznej búrky na mori, ktorí sú prestrašení už pri myšlienke, že sa niekto sprotivil Božiemu rozkazu, a zdráhajú sa hodiť proroka do mora. Jonáš koná svoje poslanie až potom, čo ho veľryba vyvrhne na breh.

Ninivský kráľ a všetci obyvatelia mesta hneď a bezpodmienečne veria prorokovmu slovu, robia pokánie a obracajú sa. Jonášova misia má i napriek jeho neochote mimoriadne veľký úspech v pohanskom veľkomeste, kým ohlasovanie Božieho slova vyvolenému ľudu veľkými prorokmi ostalo mnoho ráz bez ozveny! Boh prijal pokánie a obrátenie Ninivčanov a odpustil im. (Jon 3,10) To však Jonáš pokladal za veľmi zlé a nahneval sa. (Jon 4,1) Čakal, že predsa len bude očitým svedkom zničenia mesta. Vtedy Boh preukázal svoju trpezlivosť a dobrotu aj tvrdohlavému prorokovi. Ilustroval mu spasiteľné poučenie o svojom milosrdenstve na praktickom príklade. Nechal vyrásť ricínový krík, aby vytvoril Jonášovi tieň nad hlavou, ale aby hneď aj vyschol. Boh využil Jonášovu ľútosť nad kríkom a predložil ju Jonášovi ako príklad božieho zľutovania sa a dobroty. (Jon 4,6-11) On objíma bez rozdielu všetky svoje stvorenia.