Galéria Ikona štyroch narodení

12. december 2016

Mesiac december je záverom kalendárneho roka. Tento mesiac je zvláštny tým, že sa začína a končí sviatkami. V prvej štvrtine mesiaca slávime sviatok svätého Mikuláša a v poslednej štvrtine slávime sviatky Narodenia Ježiša Krista – Vianoce. Väčšina ľudí považuje Vianoce za najkrajšie sviatky a s radosťou v srdci očakáva príchod nášho Spasiteľa. Deň, keď slávime Narodenie Pána môže mať pre nás aj hlbší význam. Ak sa otvoríme tomu neznámemu, tajomnému a krásnemu, čo Boh vložil do nášho srdca, tak sa tento sviatok môže stať nielen pripomienkou dňa, kedy sa náš Spasiteľ zrodil z čistej Panny, ale aj dňom, keď sa znova rodí v našich srdciach.

 

Ikona štyroch narodení pochádza z Ruska z 19. storočia. Je napísaná na zlatom podklade veľmi jemne a starostlivo, čo svedčí o veľkej zručnosti ikonopisca. 

 

Ikona je symetricky rozdelená na štyri rovnako veľké časti. Vľavo hore je vyobrazené narodenie Najsvätejšej Panny Márie. Vľavo dole je výjav narodenia svätého Jána Krstiteľa – Pánovho predchodcu. Vpravo dole sa nachádza námet narodenia svätého Mikuláša – Divotvorcu. A vpravo hore je narodenie nášho Pána Ježiša Krista.

 

Táto ikona je nezvyčajná svojím námetom aj posolstvom. Všetci prichádzame na tento svet skrze narodenie. Vyobrazené postavy sú spojené putami lásky medzi sebou navzájom a všetci sú spojení láskou s Božím Synom. Ježiš Kristus z lásky prišiel na svet, aby nás vykúpil. Presvätá Bohorodička, svätý Ján Krstiteľ aj svätý Mikuláš odovzdali Kristovi svoj život do služby lásky.