Galéria Matka Božia Jaroslavľská

2. október 2019

Charakteristickou črtou ikony je póza mládenca po pravej strane Bohorodičky nežne sa pritískajúceho lícom k jej lícu. Matka láskyplne objíma krehké telo Ježiša k svojej hrudi. Okraj maforionu má prehodený cez ľavú ruku a tak chráni a zakrýva svoje dieťa. Nezmerateľný smútok v široko otvorených očiach vyjadruje túžbu ochrániť mládenca od nebezpečia a predĺžiť čas jeho bezstarostného detstva. Matka pozná predzvesť smrti jej syna na kríži a plne prežíva túto bolesť. Gestá jej rúk, tieňovanie tváre a pohľad uprený dole, k ľudstvu, dodávajú celej kompozícii dramatický ráz.

Vrchný plášť aj prikrývka hlavy Presvätej Panny sú hnedopurpurovej farby, ktorú ikonopisec dosiahol zmiešaním modrej a červenej – symbolov panenskej čistoty a krvi. Boží Syn prijal svoj pozemský purpur, telo a krv od Prečistej Matky. Belasý čepiec zakrýva jej vlasy a viditeľne potvrdzuje nevinnosť, pričom zlatý lem šatky a filigránske trblietavé zdobenie na pravom predlaktí odráža Božiu slávu a pripisuje Bohorodičke kráľovskú dôstojnosť, čo vyjadrujú aj skratky Meter Theu – Matka Boha.

Predvečné Dieťa má tuniku zelenej farby, symbolu duchovnosti. Okolo pása má zlatú stuhu, symbol poslušnosti voči Otcovi a symbol moci, ktorú má od Otca. Vrchný zlatožltý odev má zosunutý k bedrám. Pravou rukou hladí Matkinu tvár a ľavou sa pridŕža jej šatky. Nežne sa k nej pritíska vo svojej bezbrannosti, ale pohľadom upriameným ponad ňu, k Otcovi ju upokojuje v istote Otcovej bezhraničnej lásky a zvrchovanej moci nad svetom. V krížovom nimbe sú vpísané grécke písmená omega, omikron, ní. Iniciály mena „Som, ktorý som.“ Nad hlavou sú skratky IC XC, iniciály mena ISOS CHRISTOS.

DUCHOVNÝ ODKAZ

Ikona Matky Božej Jarosľavľská  spolu s Donskou, Vladimírskou a Kazaňskou, bola darovaná ruskému národu v čase krutých nájazdov a najťažšej poroby ako duchovná posila a mocná ochrana Presvätej Bohorodičky. Cez svoje zjavenie chránila krajinu prostredníctvom týchto ikon zo štyroch svetových strán podľa lokality, kde bola prinesená.  

MODLITEBNÁ TRADÍCIA

Pred ikonou sa modlia veriaci za úľavu a oslobodenie od telesnej bolesti.