Galéria Narodenie Presvätej Bohorodičky

8. september 2019

Ikona je napísaná veľmi jemne na zlatom podklade a kompozične je rozdelená na dve časti. V ľavej časti je hlavá scéna - pôrod svätej Anny sediacej na zlatom lôžku so snehobielou plachtou. Je prikrytá červeným plášťom. Na hlave má bielu šatku a okolo nej zlatý nimbus s jej menom. Je odetá do tmavomodrého spodného rúcha. Symbolika týchto farieb dáva tušiť o akú výnimočnú udalosť ide. Zlatá je farba Božej slávy a Božieho jasu. Červená je farba kráľov aj farba života a ohňa Ducha Svätého. Biela je znakom nebeskej čistoty, svätosti a dokonalosti. Tmavomodrá je farba mystického tajomstva a mystickej hĺbky. Narodením Presvätej Bohorodičky Boh zahájil dejiny spásy, čo symbolicky naznačuje opona odkrývajúca svetlo. Ruže vyšité na nej umocňujú dojem nebeskej krásy raja a dokonalosti. Za Annou stoja tri ženy (anjeli), berú práve narodenú Máriu a prinášajú dary. Medzi nimi je prestretý stôl pre posilnenie Anny po pôrode. V pravej časti pôrodné asistentky umývajú novonarodené dieťa. Scény sa odohrávajú v interiéri rodičovského domu. Na stenách prevládajú tri farby: ružová farba radosti a výnimočného poslania, modrozelená farba duchovného sveta a žltá farba Božieho svetla. Celý interiér zdobia bohaté ornamenty, ktoré dotvárajú slávnostnú atmosféru narodenia. Vo vrchnej časti sú zobrazené námety, ktoré narodeniu predchádzali. V pravej časti pripravuje Joachim slávnostnú hostinu. Vedľa Anna v záhrade pozerá na vrabčie hniezdo, ktoré jej pripomína jej neplodnosť a v pravdivosti srdca vyčíta Bohu svoju nenaplnenú túžbu po dieťati. Na druhej strane najbližšie k Bohu je modliaci sa Joachim na púšti. V strede je obraz počatia Márie. Anna je zobrazená tak, že sa nedotýka nohami zeme, ale od šťastia, že Boh vypočul jej modlitby, sa akoby vznáša v náručí milého. Na všetkými biblickými postavami kraľuje Boh a požehnáva ich z nebies. Na ikone je v obrátenej perspektíve zobrazená architektúra obydlia Joachima a Anny. Po bokoch ikony sú dvaja rodinní patróni: opäť Svätá Anna a Svätá Mária Egyptská.

Narodenie Márie opisuje Jakubovo protoevanjelium. Anna a Joachim boli 40 rokov bezdetní. Obaja boli zbožní a spravodliví, slúžili Bohu, ale ich modlitby za dieťa neboli vypočuté. Joachim bol bohatý muž. Raz sa Joachim vybral na sviatok Posvätenia chrámu do Jeruzalema. Chcel, tak ako ostatní, priniesť obetu Bohu. Veľkňaz Isachar však jeho obetu odmietol. Vyčítal mu, že "neplodný" človek, ktorý nerozmnoží Boží národ, je rovnako poškvrnený ako ten, kto sa previnil a že sa nepatrí, aby prinášal Pánovi obetu. Zahanbený Joachim sa z ľútosti uchýlil do hôr. Tam v púšti držal pôst a modlil sa. Zjavil sa mu anjel. Oznámil mu, že Boh vypočuje jeho prosbu. Obdaruje ho dcérou, ktorá bude už od detstva zasvätená Bohu, lebo je predurčená porodiť Syna, zásluhou ktorého budú spasené všetky národy. Anjel zvestoval tú istú novinu aj Anne, ktorá sa modlila v záhrade a vyzval ju, aby šla do Jeruzalema. Anna ho poslúchla a s Joachimom sa stretla pri Zlatej bráne, kde sa spoločne radovali, že budú mať dieťa. V určenom čase Anna porodila dcéru, ktorej dali meno Mária. Bola to veľká udalosť. Joachim priniesol za to obetu z desiatich baránkov a usporiadal hostinu.

Meno Joachim znamená Príprava na Pána. Meno Anna znamená milosť, láska, modlitba. Presné správy o nich nemáme, ale zato sa tešia veľkej úcte medzi veriacimi kresťanmi, nielen na Slovensku, ale po celom svete. Sv. Anna je patrónkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich.

DUCHOVNÝ ODKAZ

V tvojom požehnaní, Panna, je požehnaná celá príroda

Nebo a hviezdy, zem a rieky, deň a noc, všetko, čo podlieha moci človeka a je mu na úžitok, si blahoželá, Pani, že tvojím prostredníctvom opäť získalo stratenú krásu a ešte nadobudlo novú, nevýslovnú milosť. Všetko bolo stvorené, aby bolo podriadené a slúžilo človeku, ktorý má oslavovať Boha. Ale všetko stratilo svoju pôvodnú dôstojnosť a bolo akoby mŕtve. Na celé stvorenie zaľahla poroba a bolo poškvrnené tými, čo ho zneužívali na modloslužbu, lebo na to nebolo nič stvorené. Ale teraz sa všetko ako znovuzrodené teší tej istej dôstojnosti, lebo opäť je všetko podriadené vláde ľudí, ktorí oslavujú Boha, a znova im môže slúžiť.

Všetko plesá akoby nad novou, neoceniteľnou milosťou, lebo nielenže cíti, že sám Boh, sám Stvoriteľ neviditeľne riadi celé stvorenie zhora, ale ho aj vidí medzi sebou, ako si ním poslúži, a tým ho posväcuje. A táto veľká milosť vzišla z požehnaného plodu požehnaného života požehnanej Márie.

Skrze plnosť tvojej milosti sa teší z oslobodenia všetko, čo bolo v podsvetí, a raduje sa z obnovenia všetko, čo je na zemi. Veď skrze slávneho Syna tvojho slávneho panenstva jasajú všetci spravodliví, čo zomreli pred jeho oživujúcou smrťou, lebo on rozláme ich okovy, a anjeli sa tešia z obnovy svojho polozboreného mesta.

Žena plná, ba preplnená milosťou! Ako ožíva všetko stvorenie pokropené z tvojej pretekajúcej plnosti! Požehnaná, ba viac než požehnaná Panna! V tvojom požehnaní je požehnaná celá príroda; a nielen ona, stvorená Stvoriteľom, ale aj Stvoriteľ je zvelebovaný svojím stvorením.

Z Rečí svätého biskupa Anselma

 

Sviatok: 8. september

Zdroje:

https://lh.kbs.sk/include/pc_sv_dec.htm

https://xn----7sbfc0arecsg5ai.xn--p1ai/o-chem-molitva-ikona-rozhdestvo-presvyatoj-bogoroditsy/