Galéria Panna Mária Nežnosť alebo Radosť všetkých radostí

2. január 2017

Panna Mária Nežnosť alebo Radosť všetkých radostí  /19.stor., Rusko/

 

Ikona typu Eleusa /Nežnosť/, napísaná v modernom štýle, zobrazuje Pannu Máriu vo chvíli, keď povedala archanjelovi Gabrielovi: “Hľa, služobnica Pána,...“ Hlava nežne naklonená doprava, oči mierne pootvorené, tvár radostná a zamyslená. Panna je sústredená na Slovo, ktoré nosí pod srdcom, a ktoré chráni skríženými rukami. Oblečené má jednoduché, no slávnostné červené šaty, ktoré vyjadrujú jej odovzdanosť Bohu a to, že je celá naplnená Bohom. Veľká biela šatka na hlave symbolizuje duchovnosť.

Ikona Nežnosť /Umilenije/ je známa tiež pod názvom „Radosť všetkých radostí“. Tak ju volal i svätý Serafín Sarovský, ktorého spomína svätý Ján Pavol II. v knihe „Prekročiť prah nádeje“ medzi piatimi neobyčajnými príkladmi modlitby. Ikona bola tajomným obrazom tohto veľkého svätca Ruska. Keď pomazal chorého olejom z lámp, horiacich pred ikonou, bol uzdravený. Pred touto ikonou odišiel Prepodobný Serafín k Pánovi.

R.1927 bol Diveevský kláštor, kde sa nachádzal originál ikony „Radosť všetkých radostí“, zatvorený. No svätú ikonu sa podarilo prepašovať a po celé desaťročia ju ochraňovali zbožní ľudia, riskujúc svoje životy. V súčasnosti sa nachádza v rezidencii patriarchu v Moskve.

Modlitebná tradícia: ikona je známa pre početné prípady vyliečenia z telesných chorôb. Modlia sa pred ňou mladé devy o pomoc pri zachovaní cudnosti, zbožnosti a dobrej morálky, za dobrého manžela, za  požehnaný a šťastný rodinný život. Modlia sa pred ňou tiež ženy za počatie dieťaťa, za šťastný pôrod. Pred ikonou sa možno modliť za všetko, čo narušuje dušu a telo. K Matke Božej sa obraciame nielen s prosbami o pomoc v rôznych trápeniach a úzkostiach, ale aj s vďakou za jej pomoc a príhovor.

Tropár: „Presvätá Bohorodička, s dojatím sa k Tebe vinieme, zaťažení hriechmi pokánie činíme. Zázračnú Tvoju ikonu Nežnosti bozkávame a so slzami do neba voláme: Vládkyňa, prijmi modlitby nehodných svojich detí s láskou. Obdaruj nás, prosiacich, milosťou svojou preveľkou.“

Ikona je vystavená počas mesiaca január v expozícii IKONY v budove spoločnosti HOUR, na ulici M. R. Štefánika 33 v Žiline. Pozrieť si ju môžete v pracovných dňoch od utorka do piatka v čase od 13,00 do 17,00 hodiny alebo si môžete telefonicky dohodnúť súkromnú návštevu na tel.: 0905 275 948. Pozývame Vás aj na prednášku o tejto ikone, ktorá bude v stredu 18. 1. 2017 o 16,30 v priestoroch expozície IKONY. Bližšie informácie sú na facebooku @ikony.hour.sk alebo na www.ikony.hour.sk .