Galéria Pochvala Presvätej Bohorodičky

11. máj 2018

Ikona je rozdelená priečne do troch nerovnakých častí. V hornej časti je jej názov. Vnútorný obdĺžnik v hornej časti je zavŕšený Kristom Pantokratorom. V rukách drží Evanjelium, odetý je v purpurovom odeve farby kráľa, vodcu, Boha  a v modrom plášti (nekonečnosť neba, múdrosť, zbožnosť, ľudskosť). Ovenčený   je  vencom červených listov s ružou. Obdĺžnikové časti sú orámované červeným úzkym pásikom. Horná a dolná časť má hnedé pozadie. V strede sedí Božia Matka s gloriolou a monogramom. Sedí na vyvýšenom podstavci, na červenom sedese s vankúšom. Odetá je do hnedého plášťa zdôrazňujúceho jej skromnosť, dolu olemovaného. Ovenčená je vencom v podobe mandorly s červenými listami a deviatimi ružami. Skláňa hlavu, aby vyjadrila svoj súhlas a súčasne dvíha pravú ruku, aby odmietala osobnú slávu, lebo vie, že všetko, čím je, je od Boha. Svätí, ktorí ju obklopujú, sú v troch radoch. Majú v rukách zvitky. Všetci, okrem jedného, ktorý pokľakol a je v strede pod sedesom, majú glorioly na hlave, sú teda svätí. V hornom rade sú po traja vpravo i vľavo, v strede  po dvaja vpravo i vľavo, dve postavy sú s kniežacími korunami na hlavách. V strednom páse so zlatým pozadím je anjel ochranca v bielom rúchu, znaku čistoty a nevinnosti s monogramom v svätožiare a so znakmi ruského pravoslávneho kríža a meča. Oproti nemu je svätá Klaudia, panna a mučenica v červenom odeve s gloriolou. Patrí k siedmym mučeniciam, ktoré boli prenasledované pre vieru.

Postavy, ktoré obklopujú Bohorodičku sú patriarchovia, proroci, ktorí predpovedali o Bohorodičke a králi.