Galéria Prorok Mojžiš

3. december 2019

„Keď som však hľadal medzi nimi niekoho, kto by vymuroval múr, postavil sa proti mne do trhliny za krajinu, aby som ju nezničil, nenašiel som.“ (Ez 22,30)

Ezechielovo proroctvo ukazuje, že Hospodin očakáva od proroka, aby sa prihováral za ľudí, a tým ich ochránil od Božieho hnevu. „Už povedal, že ich vyhubí, keby nebolo Mojžiša, jeho vyvoleného. On si stal v prielome pred neho, aby odvrátil jeho hnev; aby ich nezničil.“ (Ž 106,23) „Státie v trhline“ bolo dôležitou súčasťou prorockého povolania. Prorok v Izraeli mal dvojitú úlohu: prihovárať sa za ľud (t. j. stáť v trhline) a napomínať ľud – volať ho k zmene zmýšľania a následne života. Zjavenie Boha v horiacom kríku Gregor Nazianzský vysvetľuje ako predobraz Božieho vtelenia. Túto interpretáciu umožňuje charakter tohto obrazu, v ktorom sa spája pozemský a nebeský prvok – tŕnistý krík reprezentuje ľudské telo, a nadprirodzený oheň predstavuje božstvo. Paradox – oheň, ktorý vychádzal z kríka, no nestrávil ho – je zároveň aj predobrazom panenského Máriinho materstva. Mojžiš dostáva príkaz: „Zobuj si sandále z nôh“ (Ex 3,5). Tieto sandále, koženú obuv, Gregor vysvetľuje symbolicky ako „kožený odev“, ktorým boli zaodetí Adam a Eva po spáchaní prvého hriechu, a ktorý odvtedy zakrýva Boží obraz v ľuďoch, na ktorý boli stvorení. Keď teda Boh káže Mojžišovi, aby sa zbavil tejto koženej vrstvy, vlastne ho vyzýva, aby v sebe a v celom izraelskom národe obnovil Boží obraz.