Galéria Svätý Matúš, apoštol a evanjelista

6. november 2017

Pôvod mena Matúš je z hebrej?iny, Mattanyáh - dar Jahveho, daný Bohom. Matúš, syn Alfejov, evanjelistami Markom a Lukášom nazývaný Lévi, bol mýtnikom, vybera?om daní v Kafarnaume. Všeobecne bol považovaný za hriešnika, pretože slúžil nenávideným Rimanom. Na Ježišov poh?ad plný lásky a milosrdenstva a na jeho výzvu: „Po? za mnou!“, vstal a išiel za ním. Nechal všetko tak. Z opovrhovaného sa stal Pánov u?eník, apoštol a neskôr autor evanjelia. Kristova výzva zachránila Matúša pred temnotou. Svetlo Kristovej lásky v ?om vyvolalo obrat. Matúš je povolaný z tmy do svetla. A Ježiš neprišiel povoláva? tých, ktorí si myslia, že sú vo svetle, ale tých, ktorí bez Ježišovej pomoci nedokážu zmeni? svoj život. To sú tí, ktorí prijímajú Ježišovo milosrdenstvo a sú ochotní zanecha? ?asné a hriešne pred ve?ným a svätým.

Ikona pochádza zo 19. storo?ia z Ruska a je starostlivo a precízne vypracovaná v uznávanej ikonopiseckej dedinke Palech. Nesie nápis Svjatoj evangelist i apostol Matfej. Matúš je na ikone zobrazený ako muž staršieho stredného veku, dôstojného výzoru, s vážnou tvárou orámovanou krátkymi prešedivenými vlasmi a dlhou bradou. Sedí pri stole, na ktorom je položený kalamár a pero a v rukách drží knihu – evanjelium, na ktoré upiera zamyslený a sústredený poh?ad. Oble?enú má ?ervenú tuniku (chiton) a svetlohnedý pláš? (himation). Vpravo vidíme menšiu postavu okrídleného mladíka, anjela, s pravou rukou zdvihnutou v geste požehnania. Symbolizuje Ducha Svätého, ktorý mu odovzdáva inšpiráciu. Je to zárove? atribút svätca, pretože Matúšovo evanjelium za?ína rodokme?om Ježiša Krista. Ako atribúty sa zobrazujú aj me?, halapart?a, mešec s peniazmi pri nohách. Je patrónom bankárov, taxikárov a colníkov. 

Sviatok sv. Matúša sa u nás slávi 21. septembra, vo východnej cirkvi 16./29. novembra.