Galéria Svätý veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon

8. október 2018

Panteleimon je vyobrazený v bohato zdobenom odeve. V rukách drží škatuľku s liekmi a lyžičku. Má krátke tmavohnedé vlasy a tým, že nemá bradu chcel ikonopisec zdôrazniť jeho mladosť. Nad jeho hlavou z nebies hľadí na všetko Pán Ježiš Kristu a požehnáva Panteleimona.

 

 

1.            Cisár rozkazuje Eufrozínovi vyučiť mladého Panteleimona lekárskemu umeniu.

 

2.            Panteleimon sa vyučí lekárskemu umeniu Eufrozína.

 

3.            Panteleimon sa ohlasuje Hermolajovi.

 

4.            Panteleimon kriesi mŕtveho – uhryznutého zmijou a utvrdzuje sa vo viere v Krista.

 

5.            Prijíma krst od otca Hermolaja.

 

6.            Je milosrdný k biednym.

 

7.            Lieči oči nevidiaceho.

 

8.            Predstavuje sa cisárovi a lieči paralyzovaného.

 

9.            Priväzujú ho k stromu  a pália horiacimi sviečkami.

 

10.          Varia ho v kotle.

 

11.          Zhodia ho do mora.

 

12.          Hádžu ho divým šelmám.

 

13.          Lámu ho na kolese.

 

14.          Stínajú ho.

 

 

 

 

                        Modlitba k svätému Panteleimonovi.

 

 

Svätý veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon, napodobiteľ milostivého Boha! Pozri milosrdne a vyslyš nás, hriešnikov modliacich sa pred tvojou svätou ikonou. Vypros nám u Pána Boha, ktorému slúžiš v nebi spolu s anjelmi, odpustenie našich hriechov a pokleskov. Zahoj duševné aj telesné choroby božích služobníkov, teraz spomínaných, tu stojacich a všetkých kresťanov utiekajúcich sa k tvojmu príhovoru. Lebo kvôli našim hriechom sme ťažko postihnutí mnohými chorobami a nemáme pomoci ani útechy. K tebe sa utiekame, lebo tebe je daná milosť prihovárať sa za nás a uzdravovať všetky neduhy a každú chorobu. Ty sám nám daruj skrz sväté príhovory tvoje zdravie duše aj tela, prospievanie vo viere a zbožnosti a všetko potrebné k nášmu dočasnému životu a ku spáse. Aby sme skrze teba boli schopní, veľkých a hojných milostí, oslavovali teba i Darcu všetkého dobra, podivuhodného u svojich svätých, Boha nášho, Otca i Syna i Ducha Svätého  na veky vekov. Amen.