Galéria Z teba sa raduje

4. máj 2019

Z teba sa raduje (O tebi radujetsja)

Rusko; okolo 1800; 70 x 57 cm

Sviatok ikony: 26. decembra

Modlitebná tradícia: Pred ikonou veriaci oslavujú Presvätú Bohorodičku.

Chvália ju a vzdávajú jej vďaku. Aj keď veriaci o nič neprosia Matka Božia ich zahŕňa milosťami. Vrúcna modlitba pred ikonou očisťuje, osvecuje a posväcuje.

Tento námet je jedným z najpopulárnejších v ruskom ikonopiseckom umení z konca 15. storočia. Po prvýkrát sa objavuje v oblasti mesta Pskov.

 

POPIS IKONY

Kompozícia ikony je interpretáciou hymnu Jána Damaského z božskej Liturgie sv. Bazila Veľkého: „Z teba, Milostiplná, raduje sa všetko tvorstvo i zbory anjelov, i ľudské pokolenie. Ty si posvätný chrám, ty si duchovný raj, ty si panien ozdoba. Veď z teba Boh prijal telo; sám Boh, ktorý je pred vekmi, dieťatkom sa stal. On z tvojho lona spravil svoj trón a tvoj život rozšíril nad nebies priestranstvá. Z teba, Milostiplná, raduje sa všetko tvorstvo. Sláva tebe.“

 

Centrom ikony je Bohorodička s dieťaťom Kristom. Sedí na tróne obklopená tmavomodrým okrúhlym nimbom s cherubínmi a serafínmi. Táto tmavomodrá farba (v niektorých prípadoch zelenomodrá) je symbolom Božieho tajomstva, mystickej hĺbky a uprostred tohto tajomstva – v srdci božstva sa nachádza trón Božej Matky a Syna, pretože vtelenie má svoj prameň v Božej láske. Tam treba začať čítať ikonu. Okolo tmavého nimbu sa vytvára ďalší polkruh s anjelmi v ľudskej podobe v popredí s archanjelmi Gabrielom a Michalom, ktorí majú k tajomstvu vtelenia najbližšie.

 

V hornej časti ikony je na pozadí zobrazený dominantný zvnútra olivovozelený a zvonka purpurový chrám s mnohými klenbami, oknami a deviatimi kupolami, ktoré podľa byzantského symbolizmu zobrazujú deväť anjelských zborov a so žehnajúcim Pánom zástupov vo svetle Jeho božského jasu. Táto priestorná kompozícia je umiestnená v „rajskej záhrade“, ako sa hovorí v hymne, v symbole nevinnej a harmonickej prírody – symbole Márie. Záhrada je ohraničená dokonalou formou kruhu. Dole sa dotýka zeme, ale zároveň je bez ťažkostí v priestore. Takto je zobrazené nebo – nebeský Jeruzalem, miesto nádeje a túžob ľudského pokolenia.

 

Pri podnoží trónu sú zjednotení svätí, z oboch strán obrátení do stredu. Vľavo pod trónom vidno sv. Jána Damaského s rozvinutým zvitkom, kde sú napísané slová hymnu, ktorého je autorom. Pod podnožkou Presvätej Bohorodičky stojí okrídlený anjel púšte, sv. Ján Krstiteľ so zvitkom v ruke, na ktorom je napísané: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo Nebeské kráľovstvo!“ a ďalší spravodliví Starého a Nového zákona. Vpredu vpravo vidno skupinu mníšok. Ešte nižšie sa zhromaždili dva husté zástupy svätých, ktorí sa obracajú k Bohorodičke. Nad ľavou skupinou svätých stojí kajúci hriešnik Dismas a nad pravou kráľ Dávid, z ktorého rodu pochádza Presvätá Bohorodička. Dolu v strede sú duše neviniatok a umučených detí. Celý zástup svätých predstavuje všetkých ľudí povolaných k nádhernému videniu nebeského Jeruzalema.

 

DUCHOVNÝ ODKAZ IKONY

Ikona je oslavou Božej Matky, ktorú si Boh vybral pre svoj plán spásy. Aj keď veriaci o nič neprosia Matka Božia ich zahŕňa milosťami. Vrúcna modlitba pred ikonou očisťuje, osvecuje a posväcuje.