Galéria Životodarný prameň

15. január 2019

Svätý obraz Božej Matky ma hlbší význam ako len poukázanie na pôvodný prameň, ktorý spôsobil mnohé uzdravenia alebo na uzdravujúce pôsobenie rôznych iných prameňov zasvätených Božej Matke – Životodarnému Prameňu.

Životodarný Prameň Presvätej Bohorodičky je stelesnenie Najsvätejšej Matky nosiacej vo svojom lone Spasiteľa ľudstva, ktorý obdarúva životom všetkých úprimne veriacich v Jeho a Jeho Otca, lebo On je vždy v Ňom. Veď nie nadarmo mnohí hovoria, že Kristus je náš Život, nazývajúc Ho Životodarca. A prameňom a začiatkom tohto života je Ona – Božia Matka. Preto táto ikona vyjadruje presne to, že Mária je prameňom alebo zdrojom života a všetkých milostí. Ona môže uzdravovať telo i dušu každého obyvateľa zeme ako naozajstná starostlivá Matka, pretože vzala pod ochranu celé ľudské pokolenie.

Svätý biskup Augustín sa v jednej zo svojich rečí venuje vzťahu „hlas-slovo“. Čítame: „Zvuk hlasu doznel v službe a zanikol, akoby povedal: ,A táto moja radosť je úplná.’ Držme si slovo; slovo počaté v hlbinách srdca nesmieme stratiť.“ Náš otec biskup Tomáš si zvolil za svoje heslo: „Cez Máriu k Ježišovi“. Je to Mária, ktorá privádza Boha k človeku a táto Mária môže priviesť aj každého človeka k Bohu. Blahoslavený Izák, opát v kláštore v Stelle, učí nasledovné: „To, čo hovorí Božia múdrosť čiže Otcovo Slovo o Cirkvi všeobecne, to platí o Márii osobitne a jednotlivo o veriacej duši.“ Svätá Matka Cirkev rodí Kristovo telo v sviatosti krstu a my ako údy Spasiteľa sme povinní roznášať vodu zo živého prameňa ostatným – presne tak, ako je to zobrazené na ikone.

Panne Márii prvej záleží na tom, aby celé mystické telo Ježiša bolo živé a obmývané. Utiekajme sa k nej v každej ťažkosti, lebo Ona je prostredníčkou všetkých milostí.