Galéria Zvestovanie

13. marec 2017

Ikonografia

Na ikone je Archanjel Gabriel, posol najdôležitejších Božích správ, zobrazený štyrikrát. Prvýkrát je zobrazený v hornej časti ikony ako prijíma od Boha – zobrazeného ako Sabaoth – Pán zástupov, požehnanie a poslanie zaniesť radostnú zvesť k Panne Márii. To sa stalo po tom, čo sa Boh rozhodol, že dá druhú šancu ľudstvu a pošle svojho Syna - Logos na svet, aby vyslobodil Adama, aby vykúpil človeka. Z tohto obrazu je vidieť okamžitú poslušnosť Archanjela Gabriela (predobraz Iz 6,8 „Hľa, tu som, pošli mňa!“) a Sabaotha sediaceho na Trónoch a obklopeného Serafínmi.

Scéna Zvestovania je na ikone zobrazená dvakrát. V hornej časti naberá Panna Mária vodu do krčahu z prameňa večného života, lebo v apokryfnom Jakubovom evanjeliu Archanjel Gabriel odovzdal Božiu správu Panne Márii pri studni. Hlavná scéna sa odohráva v chráme. Archanjel Gabriel vyrušil s naliehavou správou Pannu Máriu pri tkaní chrámovej opony. Odložila prácu a vypočula si známe slová: „Zdravas  Mária, milosti plná, ...“ Hneď, ako povedala Panna Mária: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova.“, Boží Duch vo forme holubice na ňu zostupuje. Panna Mária stojí na podložke, ktorá ju oddeľuje od ľudskej hriešnosti a symbolizuje, že bola počatá bez dedičného hriechu.

Postoj Panny Márie je oslavou materstva, múdrosti a pokory. Odkladá svoj život a celá sa oblieka do kráľovského purpurového plášťa Božích plánov. 

Keď Archanjel Gabriel dokončil svoje poslanie vyšiel z chrámu a v žehnajúcom postoji odovzdáva správu od Boha aj nám, každého osobitne pozdravuje a hovorí, že sme našli milosť u Boha, a že aj v našom srdci sa môže narodiť Ježiš. Archanjel Gabriel nám zvestuje, že každý z nás dostáva druhú šancu od Boha.

Farebnosť ikony svedčí o Jaroslavľskej ikonopiseckej škole.

 

Tajomstvo zvestovania s pokorou prijímali už cirkevní otcovia. Ikona prezrádza, že toto tajomstvo máme prijať ako milosrdenstvo a Boží dar.