Uzdravenie médiami pokazeného zraku duše

Rozpráva doc. ThLic. Marián Gavenda, PhD.

Virtuálna komunikácia a záplava obrazových vnemov potláčajú schopnosť vnímať za videným človeka i Boha. Má to vážne somatické, psychologické i duchovné dôsledky. Vnútorný dialóg s Bohom a svätými prostredníctvom uctievania ikon ponúka pre človeka dneška integrálnu terapiu. Okrem toho ich krása privádza, k tomu, ktorý je Krásou a prebúdza v človeku aj túžbu po pravde a dobre.


01. 07. 2021