Ikona Kristus Pantokrator

(Albánsko, 17. storočie)

Albánsko; 17. storočie; 62x37,3 cm

Popis ikony

Ikona na zlatom pozadí zobrazuje Krista po pás, ktorý žehná pravicou, avšak na rozdiel od predchádzajúcich ikon si ľavicou pridržiava pri hrudi zatvorenú knihu. Odetý je v tmavomodrom himatione a červeno-hnedom chitóne, na ktorom nechýba zlatistý clavus. Sústredený pohľad je upriamený k nazerajúcemu. Harmonické línie zvlnených vlasov spočívajú na ľavom ramene Krista (vpravo z pohľadu diváka). V jednoduchom krížovom nimbe sú umiestnené grécke litery Ѡ Ѻ N. V horných rohoch ikony sa v červených kruhoch nachádza monogram Ježiša Krista IC XC. Na ikone nechýba grécky názov ikony Παντοκράτωρ – Vševládca.

Duchovný odkaz

„Aký div! Stvoriteľ odetý do ľudského bytia vstupuje do domu colníka a neviestky, a keď sa k nemu obracajú – na základe jeho činnosti – on na nich naliehal, staral sa o nich svojim učením, uisťovaním a zmierením s ním. A slovo pravdy spečatil pravými svedectvami, ktoré spočívali v zázrakoch a znameniach. Takto celý vesmír skrze krásu pohľadu na neho bol priťahovaný jeho láskou k jedinému vyznaniu Boha, Pána nad všetkým, a takto bolo poznanie jediného Stvoriteľa zasiate všade.“ (svätý Izák Sýrsky)