Ikona Svätá Nina Gruzínska

(Gruzínsko, 20. storočie)

Ikona Svätá Nina Gruzínska

Pôvod: Gruzínsko, 20. storočie, 20 x 15 cm

Sviatok: V Gruzínsku sa slávi sviatok sv. Niny 14. januára. Jej pamiatka sa slávi v Grécku 27. októbra a v Arménsku 29. októbra.

Patronát: (Modlitebná tradícia, vzývanie ikony)

Patrónka podkavkazských kresťanov. Apoštolka Gruzínska.

Zo života svätca: (O sviatku; História ikony)

Svätá Nina (Christiana) z Gruzínska (osvietiteľka Gruzínska, misionárka, pustovníčka) sa narodila v Kapadócii v roku 290. Sv. Nina sa nazýva „rovná apoštolom“, pretože kázala evanjelium v Gruzínsku. Tradícia hovorí, že bola rodinnou príslušníčkou sv. veľkomučeníka Juraja a Juvenala, patriarchu jeruzalemského, ktorý cestoval do Ibérie (dnešné Gruzínsko) hlásať kresťanstvo. Scholastici hovoria, že bola otrokyňou, ktorej bolo dané meno Nino (georgiánsky tvar od Niny); tiež je uvedená ako Christiana. Keď sa Nina ešte v mladosti dozvedela o gruzínskom národe, vždy si želala ísť do Gruzínska  a pokrstiť jej obyvateľov. Zjavila sa jej Presvätá Bohorodička a sľúbila jej, že ju zavedie do tej krajiny. Po návšteve Jeruzalema sa Nina stala mníškou a pôsobila v Arménsku a Gruzínsku, kde sa jej v r. 337 podarilo po sérii zázrakov presvedčiť kráľa Miriana III. (306–337) a kráľovnú Nanu, aby sa nechali pokrstiť a povolali kňazov z Byzancie. Krátko na to kráľ Mirian III. začal stavať pri vtedajšom hlavnom meste Mccheta (asi 20 km od Tbilisi) kláštor Džvari, ktorý stojí dodnes. Tichá obeta jej života a jej kázania zmenilo mnohých ľudí a priviedlo ku kresťanstvu. Zvyšok svojho života Nina venovala modlitbe a životu pustovníčky. Umrela v Grúzii v roku 350. Podľa  rímskokatolíckej tradície (Rufinus z Akvileje) Nina neprišla do Iberie na základe svojej vlastnej voľby, ale prišla ako otrokyňa.

Ikonografia:        

Svätá Nina Gruzínska býva zobrazovaná s krížom z ratolesťou viniča, zvitkom (od 17. storočia) alebo knihou. Podľa tradície mala Nina videnie, v ktorom sa jej zjavila Panna Mária, podala jej kríž z révových ratolestí a povedala: „Vezmi si tento kríž, on ti bude štítom a hradbou proti všetkým napadnutiam nepriateľov viditeľných i neviditeľných. Choď do krajiny Iberskej, zvestuj tam sväté Evanjelium Pána Isusa Christa, a získaš blahodať u Neho, a Ja budem tvojou ochrankyňou “ Keď sa prebudila, mala svätý kríž v ruketeraz sa tento kríž nachádza v Sionskom katedrálnom chráme v Tbilisi). Jej meno (Christiana), kríž a zvitok sú prejavmi jej práce s Bohom pri šírení Jeho slova v novej krajine.Kríž z révových ratolestí sa stal hlavným symbolom Gruzínskej pravoslávnej cirkvi.

Popis ikony:

Svätá Nina Gruzínska je zobrazená s krížom z ratolesťou viniča a knihou (Evanjelium) v ľavej ruke. Je oblečená do bieleho plášťa (symbol Božského svetlo, čistoty, svätosti a jednoduchosti) s rozpustenými vlasmi, ktoré symbolizujú jej mladosť. Na starších ikonách sú jej vlasy zahalené pod plášťom, ktorý je mal farby. Podobné vyobrazenie je v katedrále (Sveticchoveli) v meste Mccheta.

Na pravej strane je nápis: Святая Pавноапостольная Нина, просветительница Грузии СВ Равноап Нина Пр ГР

Na ľavej strane je nápis v gruzínskom jazyku:  წმინდა მოციქულთა სწორი ნინო ქართველთა განმანათლებელი (ႼႫႨႣႠ ႫႭႺႨႵႳႪႧႠ ႱႼႭႰႨ ႬႨႬႭ ႵႠႰႧႥႤႪႧႠ ႢႠႬႫႠႬႠႧႪႤႡႤႪႨ- ႼႣႨ ႫႭႺႨႵ ႵႨ ႢႨ) Svatá Nina rovná apoštolom, osvietiteľka (vychovateľka) Gruzínska (gruzíncov).