O nás

Expozícia originálnych IKON v budove spoločnosti Hour v Žiline je jediná svojho druhu na Slovensku. Všetky vystavené diela sú originály s vysokou umeleckou i historickou hodnotou. Pozrieť si môžete ikony z Ruska, Grécka, Bulharska či Rumunska zo 16. až 19. storočia. Nechajte sa starodávnymi obrazmi vtiahnuť do očarujúcej hry farieb, biblických postáv a príbehov, ktoré na dreve zaznamenali majstri ikonopisci. Ikony nie sú len výsledkom mimoriadnej zručnosti starých mníchov a podmanivou výtvarnou tvorbou, ale ukrývajú v sebe aj vzácne duchovné posolstvo s osobitým významom a porozumením pre každého návštevníka galérie.

V priestoroch expozície máte možnosť detailne sledovať príbehy jednotlivých známych ikon a zároveň si aj počas prednášok, ktoré sú každý mesiac zasvätené inej ikone z našej zbierky, vypočuť ich historický príbeh naživo a uchopiť ich aj do vlastných rúk.  K ikonám chodia na exkurzie žiaci a študenti všetkých stupňov škôl a iné záujmové skupiny. Stretávajú sa tam mladí ľudia, ženy a iní na rôznych kultúrno- duchovných aktivitách. Od leta roku 2012 začala v Žiline vznikať súkromná zbierka starých predovšetkým ruských a gréckych ikon. Najstaršia ikona pochádza zo Srbska zo 14. storočia. V zbierke  okolo 300  ikon a zbierka sa stále rozširuje. V roku 2015 boli ikony prvýkrát vystavené pre verejnosť v kancelárii na to prispôsobenej. Ľudia začali chodiť pozerať a zaujímať sa o ikony, tak na jeseň 2015 vznikla myšlienka stálej expozície. Spoločnosť HOUR poskytla nevyužité priestory a 4. apríla 2016 bola slávnostne otvorená 1. výstava ikon zameraná na Ikony prorokov. V roku 2016 vzniklo Občianske združenie IKONY. V zime od 8. decembra 2016 do 31. januára 2016 bolo vystavených 61 ikon vo Vihorlatskom múzeu v Humennom s názvom Ikony. Na jar v roku 2017 bola otvorená druhá výstava zameraná na Ikona Matky Božej.  Od 16. marca 2017  do 7. mája 2017 bola výstava ikon v Krajskom múzeu v Prešove pod názvom Sila viery vpísaná do ikon a od 11. novembra do 25. novembra bola výstava ikony v Krajskej knižnici v Čadci. Od marca 2018 bola v Žiline inštalovaná 3. expozícia pod názvom Ikony sviatkov. Od 7. marca do 30. mája bola realizovaná veľká výstava 66 ikon v sninskom kaštieli v Snine a pred koncom roka od 3. decembra do 15. decembra bola výstava ikon v Trnave. 25. marca 2019 bola v Žiline otvorená 4. Expozícia s názvom Múdrosť v ikonách ukrytá. K výstave bol vydaný katalóg a začala sa budovať špecializovaná knižnica pre štúdium ikon. Od 13.12.2019 do 12.1.2020 bola výstava ikon s názvom proroci v Badíne.  Od 1. september 2020  do júna 2022 je 5  výstava s názvom Tajomná tvár Ježiša Krista.

OZ IKONY prevádzkuje špecializovanú knižnicu zameranú na knihy o ikonách, kresťanstve, umení a histórii: https://www.infogate.sk/kniznica/IKONY/

Banner c v3

EXPOZÍCIA ORIGINÁLNYCH IKON

 Čo je Božie slovo pre ucho, tým je ikona pre oko.