Ikona Kristus – „Židovský kráľ“

(Rusko, 18. storočie)

Rusko; 18. storočie; 31,7 x 26,8 cm

Sviatok: Vo Veľký piatok 

Ikonografia:

Téma zobrazovania Krista ako Židovského kráľa, či už v celej postave, po kolená, alebo po pás, odetého v šarlátovom plášti, s tŕňovým vencom na hlave a trstinou v ruke, pochádza z prostredia západnej cirkvi, zvlášť populárna a rozšírená v období neskorého stredoveku. Takéto zobrazenia vychádzali z tematiky strastí a utrpenia Ježiša Krista, opísaných v Evanjeliu (porov. Mt 27,27-30).

Popis ikony:

Na ikone je sprítomnený Boží Syn vo chvíli, keď ho Pilát vyviedol pred Židov a prehlásil: „Ajhľa, človek!“, po latinsky „Ecce Homo!“ (Ján 19,5) a taktiež, keď o ňom pred Židmi povedal: „Hľa, váš kráľ!“ (Ján 19,14), čo potvrdzuje aj nápis, ktorý dal Pilát vyhotoviť a pripevnil ho na kríž, „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ.“ (Ján 19,19)

Je zobrazený uprostred múk, zbičovaný a korunovaný tŕním. Aby Židia čo najviac ponížili Krista, označili ho znevažujúcimi symbolmi moci. Cez plecia má prehodený vojenský šarlátový plášť, ktorým prikrývali odsúdencov po bičovaní. Na hlave má tŕňový veniec (korunu) a v pravej ruke trstinu, namiesto kráľovského žezla, kvôli výsmechu a poníženiu. Ľavou rukou si pridŕža okraj plášťa, aby zakryl nahotu. Okolo hlavy má nimbus s vpísaným krížom a gréckymi písmenami Ω (omega), Ο (omikron) a Ν (ní), ktoré sú symbolmi Božieho mena „Som, Ktorý Som!“ V Kristovej tvári sa zračí prežité utrpenie, poníženie, bôľ a smútok. V tichej mlčanlivosti, s pokorne sklonenou hlavou, stojí pred davom volajúcim „Ukrižuj!“. Dva pramene vlasov na ľavom pleci symbolizujú Starý a Nový zákon, ako aj Jeho Božskú a ľudskú prirodzenosť.

V spodnej časti ikony je cirkevnoslovanský text, ktorý korešponduje s výjavom utrpenia Krista, pre spásu ľudského pokolenia. Približný preklad ťažko čitateľného textu je nasledovný: „Pozri, aké kvôli Tebe podstupujem utrpenie, aby som ťa zachránil pred pekelnými nástrahami. Prečo ma teda každý deň prebodávaš svojimi hriechmi. Ty ma zabíjaš, dieťa. Radšej však vezmem kríž a prijmem smrť, ako by som neustále trpel pre tvoje hriechy.“

Duchovný odkaz:

Hľa, tu stojí pred nami pravý Muž bolesti: „Ako sa nad ním zhrozili mnohí, veď neľudsky je znetvorený jeho výzor a jeho obraz je nepodobný človeku.“ (Iz 52,14)

"Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho, a nemá výzoru, aby sme po ňom túžili, opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolestí, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár, opovrhnutý, a preto sme si ho nevážili. Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho, a jeho ranami sme uzdravení. Všetci sme blúdili ako ovce, išli sme každý vlastnou cestou, a Pán na neho uvalil neprávosť nás všetkých."    (Iz 53,2-6)