Ikona Pantokrator so strieborným okladom

(Rusko, 19. storočie)

Rusko; 19. storočie; 31,6 x 28 cm

Popis ikony

V rámci výstavy i katalógu je to jediná ikona s tzv. okladom, rizou. V dejinách, v priebehu storočí, bolo mnoho ikon, ako aj liturgických kníh obložených, (pokrytých) bohatou kovovou, zlatou, alebo striebornou výzdobou, obohatenou o ornamenty, či vzácne kamene. Vo väčšine prípadov výzdoba zakrývala takmer celú ikonu, okrem odhalených častí postavy, či postáv a to tváre, rúk a nôh tzv. ličniky. Často bola táto výzdoba ikon realizovaná darcami, ktorí chceli takouto formou drahého a vzácneho zdobenia vyjadriť svoje poďakovanie Bohu za požehnanie, vypočutie modlitieb, či uzdravenia.

V prípade tejto ikony je striebornou rizou pokryté len pozadie a nimbus. Kristus je zobrazený po pás v tradičnom odeve, a to červenom chitóne a tmavomodrom himatione. Žehná pozdvihnutou pravicou a ľavicou si z boku pridržiava otvorený Evanjeliár, ktorý si opiera o hruď. Nakoľko je to neveľká ikona, cirkevnoslovanský text v Evanjeliári je fragmentom Matúšovho evanjelia 11,28-29: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite...“ Hĺbavý pohľad Krista vyjadruje múdrosť, pokoj i lásku. Zvlnené hnedé vlasy mu spočívajú na ľavom ramene z pohľadu diváka. V zdobenom krížovom nimbe sú umiestnené grécke litery Ѡ Ѻ N. Po stranách nimbu sa v kruhoch nachádza monogram Ježiša Krista IC XC. Nechýba cirkevnoslovanský názov ikony Господъ Всєдєржитєлъ – Vševládca. 

Duchovný odkaz

„Kto je ako ty, Pane – veľký, ktorý si sa stal malým, stále bedliacim, ktorý spal, čistý, ktorý bol pokrstený, živý, ktorý zomrel, Kráľ, ktorý sám seba pokoril, aby všetkým zaistil slávu. Nech je požehnaná Tvoja sláva! Aké je dobré, že človek môže poznávať Tvoje božstvo, aké je dobré, že nebeské bytosti môžu oslavovať Tvoju ľudskú prirodzenosť. Obyvatelia nebies sú ohromení, keď vidia, akým malým si sa stal, a pozemšťania, ako si vyvýšený.“ (svätý Efrém Sýrsky)