Ikona Rukou neutvorený obraz Spasiteľa

(Rusko, 18. storočie)

Rusko; 18. storočie; 44,5 x 39 cm

Sviatok: Prvá pôstna nedeľa; 16. august

Popis ikony

Ikony zobrazuje šatku s Kristovou tvárou, ktorú v rohoch držia anjeli. Ikonu zvýrazňuje žiarivo žltý nimbus, ktorý je v kontraste s tmavými Kristovými vlasmi a svetlým plátnom. V hornej časti ikony je v strede umiestnený cirkevnoslovanský názov ikony Нерукотворенный образъ Господень – Nerukotvorennyj obraz Gospodeň – Rukou neutvorený Pánov obraz. Po stranách ikony sú v strede zobrazení dvaja svätci. Vľavo z pohľadu diváka je svätý Ján – vojak, ochranca a vpravo svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón. V spodnej časti ikony je napísaný text: БОЖIЕ ВИДЕНIЕ – Б [О] Ж [ЕС] Т[BE]НОЕ ЧУДО Zobrazenie Boha – Boží zázrak.

Duchovný odkaz

„Klaniame sa tvojmu prečistému obrazu, Dobrotivý, prosiac odpustenie našich prehrešení, Kriste Bože. Veď ty si dobrovoľne dovolil pribiť svoje telo na kríž, aby si vyslobodil svoje stvorenie z otroctva nepriateľa. Preto ti vďačne spievame: Spasiteľ náš, všetko si naplnil radosťou, keď si prišiel spasiť svet.“ (tropár Prvej pôstnej nedele)

„Vládca, teba nemožno v tvojej božskej podstate znázorniť, preto si v plnosti času prijal telo a tak si sa nechal znázorniť, lebo prijatím tela si prijal všetky jeho vlastnosti. Preto aj my, ktorí na obrazoch znázorňujeme tvoju podobu, túto s láskou uctievame a k tvojej láske sme priťahovaní, čerpáme z nej milosť uzdravenia, lebo tak nás učí božská tradícia od apoštolov.“ (stichira večierne Prvej pôstnej nedele)