Ikona Matka Božia Radosť Všetkých Strádajúcich

(Rusko, 18. storočie)

Rusko, 18. stor., 39,5 x 32,5 cm

Sviatok ikony: 24.10. a 6.11.

Modlitbová tradícia:

Pred ikonou sa modlia všetci mrzutí, deprimovaní, trpiaci, zúfalí, trúchliaci, pri hľadaní utešenia a ochrany, pri nevyliečiteľných chorobách, záštita sirôt a úbohých, trpiacich záchvatmi, ochabnutím rúk, bolestí hrdla a tuberkulózy

Popis ikony:

V strede ikony stojí Matka Božia v byzantskom cisárskom rúchu ako Kráľovná anjelov. Umiestnenie v mandorle symbolizuje panenské počatie Ježiša, podobne ako sa rodí mandľové jadro vo svojom nedotknutom puzdre. Po oboch stranách sa k nej utiekajú  trpiaci a strádajúci rôznymi starosťami, bolesťami, problémami, chorobami. Matka Božia počúva prosiacich a posiela k nim anjelov, ktorí prinášajú riešenie ich problémov.

Ikona sa stala známou r. 1688. Po vrúcnej modlitbe kňaza v prítomnosti tejto ikony  bola zázračne uzdravená nevyliečiteľne chorá sestra patriarchu Joachima, Jeftimia. Po tejto zázračnej udalosti prichádzalo mnoho chorých, utrápených a strádajúcich s vrúcnymi prosbami v pokore k divotvornej ikone a podľa svojej viery získali uzdravenie a pomoc v rôznych súženiach. Svedectvá o pomoci Božej Matky boli nespočetné. Každé ruské mesto malo jej kópiu. K zázračnej ikone neputujú len pravoslávni veriaci, ale prameň uzdravenia pri nej nachádzajú všetci, ktorí k nej prichádzajú s modlitbou viery, odpustenia a nádeje.

Modlitba: Milosrdná Matka, Radosť Všetkých Strádajúcich, vzhliadni na svoje deti, ktoré prichádzajú k Tebe a prosia ťa o uzdravenie tela i duše. Vypros nám, Presvätá Panna, u svojho Syna oslobodenie od pýchy, nadradenosti, podlosti, závisti, ohovárania a škodoradosti, chamtivosti, lakomstva, zlých návykov a závislostí, neodpustenia a všetkých svárov, ktoré narúšajú harmóniu duše a tela i našich vzťahov.

Modlitba: (Prvá modlitba z Akathistu k Theotokos, Radosť všetkých strádajúcich)

Najsvätejšia Panna Mária, Theotokos, ty si viac vyvýšená ako Cherubíni a čestnejšia ako Serafíni, ó blahoslavená Panna, radosť všetkých strádajúcich; Udeľ útechu aj nám, ktorý sa utápame v smútku, lebo okrem teba nemáme žiadne Útočisko alebo pomoc.

Len ty si sprostredkovateľka našej radosti lebo ty si Matka Božia a matka milosrdenstva, stojaca na tróne Najsvätejšej Trojice, ty nám môžeš pomôcť, lebo nikto, kto sa k tebe utieka, nebude zahanbený.

Preto, Načúvaj teraz v deň nášho súženia (k) nám, ktorí padáme pred tvojou ikonou a Prosíme ťa so slzami: odtiahni od nás bolesti a smútok, ktoré nás napadajú Tento časný život a daj, nech na Tvoj všemocný príhovor nebudeme zbavení Večnej a nekonečnej radosť v Kráľovstve tvojho Syna a nášho Boha. Amen.