Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita

IKONA MESIACA

Pôvod ikony:  Rusko; 19. storočie

Sviatok:  15.júl

Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita žili v 4. storočí a patria k ranokresťanským mučeníkom. Podľa všeobecného presvedčenia sa veriaci k týmto svätým mučeníkom modlia za rodinné šťastie a uzdravenie chorých detí.

Popis ikony:

Biela šatka na hlave Julity symbolizuje jej duchovné videnie, a oddanosť Spasiteľovi. Biely odev chlapca a žehnajúca pravica poukazujú na jeho čistotu, nevinnosť i duchovné osvietenie a oddanosť Kristovi a jeho evanjeliu.