Ikona Zostúpenie do podsvetia

(Rusko, 19. storočie)

Rusko; 19. storočie; 30,7 x 26,2 cm

Sviatok: Nedeľa Paschy a 40-dňové obdobie po sviatku

Popis ikony

Autor tejto ikony sa pravdepodobne inšpiroval ikonou monastierského Chrámu Krista Spasiteľa v dedinke Chóra, ktorý sa v súčasnosti nachádza v istanbulskej časti Edirnekapi. Tento chrám bol postavený v roku 1081. Na začiatku 14. storočia bola v interiéri realizovaná mozaiková výzdoba, z ktorej sa dodnes, okrem iných, zachovala aj ikona Zostúpenie do podsvetia. Nachádza sa nad žertveníkom, v ľavej časti svätyne, kde kňaz pripravuje obetné dary pre slávenie liturgie.

Ikona vyjadruje podstatu kresťanskej viery, vzkriesenie Ježiša Krista. V centre ikony je v mandorle odetý v zlatom rúchu vzkriesený Kristus. Láme pekelné brány a vyslobodzuje zo zajatia prarodičov Adama a Evu, svätého Jána Krstiteľa, kráľov, prorokov a všetkých spravodlivých Starého Zákona. Kristovým vzkriesením sa ľuďom otvorili brány raja symbolicky zobrazené vo vrchnej časti ikony. Vstup do rajskej záhrady stráži ohnivý cherubín. Vpúšťa oslobodených do raja, v ktorom už sú Henoch a Eliáš. Ako prvý vstupuje kajúci lotor, ktorému Kristus na kríži povedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“ (Lk 23,43) Za ním postupuje celý rad starozákonných spravodlivých. V dolnej časti vľavo je tvár Hádesa, personifikovaného pekla, z pažeráka ktorého vystupujú spravodliví zosnulí. Dvaja Pánovi anjeli zaháňajú démonov späť do podsvetia. Vpravo dole je hrob, z ktorého vystupuje vzkriesený Kristus so zástupmi svätých, čo korešponduje so slovami Svätého písma: „Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.“ (Mt 27,52)

Súčasťou ikony je aj scéna vzkriesenia Lazára, umiestnená nad Kristom, ako symbolický predobraz Kristovho vzkriesenia. Prepojením týchto udalostí chcel ikonopisec poukázať na Kristovu božskú moc, po slovách ktorého vstal z mŕtvych jeho priateľ Lazár, o čo skôr potom mohol sám vstať z mŕtvych. Túto skutočnosť potvrdzuje aj stichira večierne z Kvetnej nedele: „Pane, ako predobraz svojho slávneho vzkriesenia zdvihol si z hrobu svojho priateľa Lazára. Svojim príkazom si dal život tomu, ktorý štyri dni odpočíval spánkom smrti.“

Duchovný odkaz

„Dnes bolestne stená vládca pekla: Stroskotala moja ríša! Prijal som Krista ako mŕtveho, ale nemám moci, aby som mu rozkázal. Strácam aj tých, ktorým som doteraz vládol. Veky boli v mojej moci, ale on ich vyslobodil. Sláva, Pane, tvojmu krížu i tvojmu vzkrieseniu.“ (stichira na večierni vo Veľkú sobotu)