Ikona Narodenie Krista

(Grécko, 17. storočie)

Ikona Narodenie Krista

Pôvod: Grécko; 17. storočie; 54,4 x 43 cm

Sviatok: 25. december

Sviatok Narodenie Ježiša Krista, Vianoce patrí k najväčším sviatkom cirkevného roku. Obsahom sviatku je oslava toho, že Boh sa stal človekom, aby skrze poníženie, smrť a vzkriesenie mohol človek prijať účasť na Božom živote. Na ikone vidno Bohorodičku, anjelov, troch mudrcov z Východu, pastierov, pôrodné babice i celú prírodu, ako sa tešia z príchodu Mesiáša. V ľavom rohu dole je pokúšaný sv. Jozef. ktorý premýšľa o udalostiach posledných mesiacov a najmä posledných dní. Ikona Kristovho narodenia patrí medzi najbohatšie komponované ikony čo sa týka obsahu aj symboliky a tak poskytuje veľa podnetov na rozjímanie. Dôležitým aspektom sviatku je zjavenie sa Boha ľuďom. Boh sa zjavil sa človeku, aby mu zvestoval svoj plán spásy a ukázal svoju lásku.