Ikona Spasiteľ zobrazený po ramená

(Rusko, 16. storočie)

Rusko; 16. storočie; 23 x 17,5 cm

Ikonografia

Od prvokresťanských čias sa zobrazenia Spasiteľa, ako aj svätých umiestňovali do malých medailónov, ktoré nosili zbožní kresťania so sebou. Najstaršie zachované mozaiky s týmto námetom pochádzajú z obdobia 5. – 6. storočia. V Ravenne, v centre klenby oratória arcibiskupskej kaplnky, či v chráme San Vitale. Podobné medailóny nachádzame v kláštore svätej Kataríny na Sinaji, kde sú v apside chrámu presvätej Bohorodičky medailóny apoštolov a ďalších svätých zobrazených po hruď. Nezávisle od toho, či je umiestnený v kruhu, obdĺžniku, alebo štvorci, sa nazýva Spasiteľ zobrazený po ramená, cirkevnoslovansky Спас оплечный – Spas oplečnyj.

Popis ikony

Ikona menších rozmerov zobrazuje na zlatom pozadí Krista po ramená, kde sú jasne viditeľné šaty – červený chitón a tmavomodrý himation. Tmavohnedé vlasy sa stáčajú na ľavom ramene. Výraz tváre vyjadruje sústredenosť a pokoj. Pohľad má plný lásky a nehy. V svetlozlatom nimbe sú v kríži umiestnené grécke litery Ѡ Ѻ N. Po stranách nimbu je monogram Ježiša Krista IC XC. Nad ramenami je cirkevnoslovanský názov ikony Господъ Всєдєржитєлъ – Vševládca.

Duchovný odkaz

„Vidiac s úžasom, že Boh sa stal človekom, odvráťme sa od márneho sveta a svoje mysle zamerajme na božské veci. Lebo Boh preto zostúpil na zem, aby vyviedol na nebesia nás, čo mu spievame: Aleluja.“ (8. kondák Akatistu k Ježišovi Kristovi)