Ikona Kristus Pantokrator

(Severné Macedónsko, 16. storočie)

Severné Macedónsko; 16. storočie; 89x63 cm

Popis ikony

Ikona na zlatom pozadí zobrazuje Krista po pás, ktorý žehná pravicou a ľavicou si zospodu pridržiava otvorený Evanjeliár s gréckym textom Jánovho evanjelia 8,12: „Ja som svetlo sveta...“ Spodný odev chitón má v tmavočervenom odtieni a vrchný plášť himation je modrý. Vľavo nad žehnajúcou pravicou je zobrazený clavus v zlatistom odtieni. Na rozdiel od predchádzajúcej ikony má inú polohu žehnajúcej pravice, ktorú nemá pozdvihnutú, ale voľne položenú nad pásom v záhybe himationu. Aj Evanjeliár v ľavici drží zdola, opierajúc ho o ruku a nie o hruď, ako na predošlej ikone. Značne úzka tvár je dôkazom postbyzantského prototypu maľby bez akýchkoľvek slovanských znakov. Poslednú známu podobizeň tohto typu zhotovil Michael Damaský. Vystavená je v Byzantskom múzeu v Aténach. Výber farieb, spôsob maľby, zdobenie svätožiary ako aj písmo sú dôkazom, že ikona mohla byť vytvorená už v prvej polovici 16. storočia. Podľa farebných odtieňov a záhybov na šatách vznikla v oblasti Macedónska. Vlasy sú vľavo na krku jemne zvlnené, spadajúce dozadu. V zdobenom krížovom nimbe sú umiestnené Ѡ Ѻ N. Po stranách nimbu sa v červených kruhoch nachádza monogram Ježiša Krista IC XC.

Duchovný odkaz

„Kriste Bože, Slovo pravdy, svojím svätým dotykom ožiaril si dušu i telo slepého, udeľ svetlo aj nášmu duchovnému zraku a urob nás synmi svetla, aby sme ti, preniknutí vierou, spievali: Nesmierne veľká je tvoja dobrota. Milujúci, sláva tebe.“ (stichira večierne z Nedele o slepom)