Galéria

Ikona Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi

Ikona Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi

2. november 2020

Kompozícia ikony sa vyznačuje pôsobivou symetriou a harmóniou. Rozdielnosť odevov, tvárí či póz jednotlivých postáv sa dopĺňa v udivujúcej vzájomnej súhre, čím vyjadruje ich dokonalú jednomyseľnosť, lásku i poslušnosť. Podriadenosť nižších hodností voči vyšším a všetkých spolu voči Najsvätejšej Trojici.

Ikona Kristus Emanuel

Ikona Kristus Emanuel

5. október 2020

Tento ikonografický typ je symbolom predvečného Božieho Slova (gr. Logos), ktoré sa stalo telom. Najčastejšie je zobrazovaný po ramená, buď samostatne, alebo aj v prítomnosti presvätej Bohorodičky, svätého Jána Krstiteľa, či anjelov. Podobne, ako u všetkých ikon Krista, aj pri tomto type Spasiteľa – Emanuela nechýba typický kríž v nimbe.