Ľudský duch a umenie svätého Jozefa

Rozpráva otec Jozef Brodňanský OSB.

Prednášku k Roku svätého Jozefa o jedinečnom posolstve Kristovho pestúna.


23. 06. 2021