Prednáška (streda 9.november 2022)

Kláštory, mníšstvo a starectvo v Rusku

doc. PhDr. Pavel Boček, CSc. ( Masarykova univerzita, Brno) prednesie prednášku o význame mníšskeho života a starectva v dejinách Ruska.

Kláštery na Rusi byly od okamžiku přijetí křesťanství centry vzdělanosti a především místy, kde se nechávali pohřbívat jejich zakladatelé a donátoři. Zásadní zlom ve jejich postavení v ruské společnosti přinesla reforma realizovaná metropolitou Alexejem a Sergijem Radoněžským ve třetí čtvrtině 14. století. Jejich přispěním se Rus postupně stala skutečně pravoslavnou zemí spravovanou pravoslavným carem, jehož roli dokázali právě mniši jednoznačně definovat. Mniši zásadním způsobem ovlivnili formování vztahu mezi světskou a duchovní mocí. Svým působením přispívali k obrodě náboženského života v několika obdobích ruských dějin, jedinečným příkladem je proslulé ruské starectví.

Klastory v Rusku


Prednáška (streda 9.november 2022)