Tak hovoril Abba... Áron

Ikonu v kvalitnejšom rozlíšení nájdete tu: https://bit.ly/393Pjq4

„Staňte sa Áronovými učeníkmi, ktorí milujú mier a pobádajú k mieru, milujú svojich blížnych a zbližujú ich s Tórou.“ Spoznajte s nami bližšie život Mojžišovho brata Árona a zahĺbte sa do výzvy rabbiho Hillela.

web1 Velknaz Aron


16. 09. 2021