Liturgia a prednáška (štvrtok, 27.október 2022)

16:00 Božská liturgia nášho otca sv. Jána Zlatoústeho

17:15 prednáška Tajomný jazyk ikony (Protojerej ThLic. Milan Gábor PhD.)

OZ IKONY 27.10.2022


Liturgia a prednáška (štvrtok, 27.október 2022)