Tak hovoril Abba...Mária Egyptská (1.časť)

Ikonu v kvalitnejšom zobrazení nájdete tu: https://bit.ly/3PGiTVR

Spoznajte obdivuhodnú múdrosť a život v našich končinách málo známej svätice z raného kresťanstva. 


16. 08. 2022